mobile
REKLAMA

Dobre wiadomości dla ośrodka „Polonia”

W czwartek, 30 sierpnia, warszawscy radni zdecydowali o zabezpieczeniu w wieloletnim budżecie 158 mln zł na przebudowę ośrodka „Polonia”. Miasto otrzymało również wyczekiwane skorygowane zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teraz czas na rozpisanie konkursu na koncepcję dla całego obiektu.

Informacja prasowa
Dobre wiadomości dla ośrodka „Polonia”

Już wkrótce ośrodek „Polonia” zamieni się w prawdziwe centrum sportowego rozwoju i pracy z młodzieżą. Wśród najważniejszych założeń modernizacji obiektu sportowego przy ul. Konwiktorskiej 6 znajduje się budowa stadionu piłkarskiego z trybunami, na których rywalizację będzie mogło obserwować przynajmniej 15,5 tysiąca kibiców. Na terenie pomiędzy stadionem, a ul. Bonifraterską, powstać mają dwa budynki kubaturowe. W pierwszym z nich zlokalizowana zostanie hala sportowa – dla około 2500 widzów (z widownią wokół parkietu) – w której rozgrywane będą mecze m.in. siatkówki i koszykówki. W drugim z budynków znajdą się powierzchnie towarzyszące i uzupełniające główne funkcje kompleksu sportowego. Pod stadionem znajdować się będzie dwu- lub trzykondygnacyjny parking dla kibiców, ale też i mieszkańców okolicznych kamienic. Dzięki wczorajszej decyzji radnych m.st. Warszawy na realizację tego projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie zapisane 158 milionów złotych.

W czwartek, 30 sierpnia, Wojewódzki Konserwator Zabytków, odpowiadając na przedstawiane propozycje i postulaty m.st. Warszawy, przygotował dodatkowe wytyczne i korektę w stosunku do zaleceń konserwatorskich, wydanych 21 czerwca br., w zakresie planowanej modernizacji ośrodka „Polonia”.

W odniesieniu do planowanej rozbudowy budynku głównego, Wojewódzki Konserwator Zabytków doprecyzował, że zalecenia dotyczą zachowania obiektu historycznego nie zaś zadaszenia trybuny. Przychylił się do zaprezentowanych przez miasto koncepcyjnych rozwiązań polegających na przebudowie i modernizacji istniejącej trybuny zachodniej, bez przebudowy frontowej części budynku oraz wykonaniu nowego zadaszenia. Dodatkowo, podzielił stanowisko miasta w zakresie dopuszczalnych wysokości dla nowoprojektowanych obiektów usytuowanych symetrycznie po obu stronach placu od strony ul. Bonifraterskiej, umożliwiając m.in. budowę hali sportowej na potrzeby siatkówki i koszykówki. Ograniczył też konserwatorską ochronę ogrodzenia do części wykonanej z kutych elementów stalowych, zlokalizowanej wzdłuż ulic (dopuszczając ewentualną relokację części ogrodzenia).

Przedstawione zalecenia umożliwiają przystąpienie do ostatniej części prac niezbędnych do ogłoszenia zapowiadanego na październik konkursu architektonicznego. Dzięki nim możliwe jest ostateczne ustalenie warunków brzegowych i wytycznych dla autorów koncepcji zagospodarowania całego ośrodka sportowego przy ul. Konwiktorskiej 6. Nagrodą w postępowaniu konkursowym, oprócz nagrody pieniężnej, będzie również zaproszenie do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej tej inwestycji.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat obiekt przy ul. Konwiktorskiej przeszedł szereg remontów i modernizacji. Łącznie w latach 2007-2017 na wszystkie prace na „Polonii”, z budżetu m.st. Warszawy, wydatkowanych zostało ponad 41,5 miliona złotych.

Wśród wykonanych prac znalazły się m.in. modernizacja płyty głównej boiska, budowa systemu kontroli dostępu w tym identyfikacji kibiców, a sam stadion dostosowano do prowadzenia rozgrywek, zgodnie z wymogami UEFA. Wykonano także kompleksową modernizację boiska bocznego, które jest teraz dobrze oświetlone (500 lx), a zmagania sportowe prowadzone są na nowoczesnej sztucznej murawie. Dzięki przeprowadzonym pracom boisko boczne spełnia standardy niezbędne do prowadzenia trzecioligowych rozgrywek. Gruntowny remont przeszła również hala basenowa i jej zaplecze sanitarno-szatniowe wraz z modernizacją instalacji uzdatniania wody i wentylacji na basenie, a na hali do koszykówki pojawił się nowy parkiet. Obecnie trwa modernizacja wentylacji mechanicznej w hali sportowej ośrodka, która zostanie zakończona we wrześniu br.

Źródło i fot.: Urząd m.st. Warszawy

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda