mobile

Opłaty za odpady dla lokali niezamieszkałych

Radni m.st. Warszawy przyjęli uchwałę, która określa górny dopuszczalny poziom stawek za odbieranie odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. Od 1 sierpnia właściciele takich nieruchomości, np. hoteli czy galerii handlowych, muszą mieć podpisaną własną umowę z operatorem.

inf. prasowa
Opłaty za odpady dla lokali niezamieszkałych

Wysokość nowych stawek

Nieruchomości niezamieszkałe to m.in. hotele, centra handlowe, zakłady produkcyjne czy biurowce. Maksymalne stawki, jakie mogą być zastosowane przez operatora na odbiór odpadów to:

  • 152,50 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane); 
  • 305 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
  • 60 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Uchwała nr XXX/911/2020 przyjęta w czwartek, 18 czerwca, wchodzi w życie 1 sierpnia 2020 r.

 

Zmiany w systemie opłat

W maju Radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych ze stołecznego systemu odbierania odpadów komunalnych. Oznacza to, że właściciele np. galerii handlowych czy biurowców muszą podpisać umowę z operatorem na odbiór odpadów. Mają na to czas do 1 sierpnia.

 

Bezpośrednim powodem zmian jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja polskich przepisów w zakresie gospodarki odpadami z lipca 2019 r. Obecnie właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w których powstają odpady komunalne, płacą rażąco niskie stawki, ponieważ blokuje to ustawa. Stawka została ustalona na poziomie, który nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi tych nieruchomości, przez co resztę kosztów ponoszą mieszkańcy.

 

Stawki za odpady w innych polskich miastach

Podobne rozwiązanie przyjęło kilkanaście samorządów w Polsce, m.in. w Chorzowie, Szczecinie, Sopocie, a w województwie mazowieckim w Wołominie czy Gostyninie. Wszędzie stawki za wywóz odpadów są na podobnym poziomie jak w Warszawie, natomiast żadne z tych miast nie wprowadziło stawek maksymalnych. W praktyce ceny dla przedsiębiorców w Warszawie mogą być niższe niż kwoty wskazane w uchwale.

 

Tabela porównawcza nowych stawek w Warszawie z pięcioma miastami, które wprowadziły odrębne stawki opłat za gospodarowanie odpadami w nieruchomościach niezamieszkałych.

miasto

Stawki za odpady segregowane /m3

Stawki za odpady niesegregowane/m3

Stawki za nieczystości ciekłe/m3

Warszawa

152,50

305

60

Szczecin

150

300

50

Sopot*

154,55 (170)

527,27 (580)

40

Chorzów*

227,27 (250)

263,64 (290)

100

Wołomin*

122,73 (135)

245,45 (270)

40

Gostynin*

136,36 (150)

272,73 (300)

40

* Stawki dotyczą pojemników o pojemności 1100 litrów. W nawiasie podane są kwoty pochodzące z uchwał rady miejskiej. Kwota porównywalna z warszawską stawką została obliczona według przelicznika 1 m3 = 1000 litrów.

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda