mobile
REKLAMA

Podsumowanie 2020: Troska o tereny zieleni miejskiej niezmiennie jednym z priorytetów miasta

3819 posadzonych drzew, 42 092 m2 nowych krzewów, 82 203 m2 łąk miejskich, tysiące bylin, cebulek kwiatowych, roślin jednorocznych. Do tego nowoczesne systemy zarządcze pomagające nam lepiej działać, nowe inwestycje, specjalistyczne zabiegi dendrologiczne, działalność edukacyjna – to tylko część tego, co stolica zrobiła w 2020 roku, by dbać o warszawską zieleń.

inf. prasowa
Podsumowanie 2020: Troska o tereny zieleni miejskiej niezmiennie jednym z priorytetów miasta

Pandemia miała wpływ również na działania związane z zielenią miejską, jednakże dzięki współpracy biur i jednostek udało się zrealizować wiele różnorodnych przedsięwzięć.

 

Systemy zarządzania zielenią

Rok 2020 był rokiem wprowadzania i dalszej rozbudowy systemów pozwalających jeszcze lepiej dbać o zieleń w Warszawie:

 1. Karta Praw Drzew - opracowaliśmy dokument programowy dla jednostek miejskich, który zawiera Prawa Drzew wraz z siedmioma standardami dotyczącymi m.in. sposobu pielęgnacji zieleni, określania klas ryzyka drzew, ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych oraz komunikacji dotyczącej wycinek.
 2. Aplikacja MoDrzew – jest to narzędzie wspomagające inwentaryzację i monitoring drzew, przeznaczone dla ogrodników miejskich. Aplikacja zbiera dane o drzewach i automatycznie wyznacza termin kolejnego przeglądu w oparciu o ocenę klasy ryzyka drzewa.
 3. Serwis mapowy m.st. Warszawy – rozwój narzędzia serwisu mapowego „Wiem o Wycince", które służy do informowania mieszkańców o wycinkach drzew oraz serwisu zawierającego dane o zieleni w mieście (zakładka „Zieleń").
 4. Mapa Koron Drzew – dostarcza ona informacji o zasięgu koron drzew, gatunkach drzew i ich stanie zdrowotnym, co pozwala m.in. na obliczenie stopnia pokrycia koronami drzew poszczególnych terenów czy ilości pochłanianego CO2 przez drzewa. W 2020 r. odebrano drugą, ostatnią część mapy. Trwa przetwarzanie danych umożliwiające ich wizualizację w miejskich serwisach mapowych.
 5. Mapa Lokalizacji Pni Drzew – służy aktualizowaniu danych w bazie zieleni z zakresu precyzyjnej lokalizacji drzew. W 2020 odebrano mapę dla północno-zachodniej części Warszawy. W opracowaniu są narzędzia umożliwiające import danych do bazy zieleni.
 6. System Kategoryzacji Terenów Zieleni – w 2020 ruszyliśmy z najnowszym projektem, który ma na celu stworzenie modelu zarządzania terenami zieleni względem ich kategoryzacji (ze względu na dominującą wartość – kulturową, przyrodniczą lub społeczną). Kategoryzacja posłuży do stworzenia m.in.: wieloletniego planu zarządzania terenami zieleni, regulaminów parków oraz systemu informacji terenowej.

 

Dbałość o tereny zieleni

Miasto posadziło w 2020 roku 3819 drzew, a na 42 092 m2 nasadzono krzewy. Poza tym zasiano 82 203 m2 łąk miejskich i wyłączono z koszenia (ze względu na susze) 212 ha trawników. Na naszych terenach posadzono aż 19 165 bylin oraz 286 659 cebulek kwiatowych. Ukwiecono 2094 donice, a w kwietnikach posadzono 104 822 roślin jednorocznych. To powierzchnia 4270 m2.

 

W pasach drogowych poddano renowacji 538,45 arów trawników, a koszenie przeprowadzono na 1074 ha.

Wykonano również prace pielęgnacyjne 13359 drzew. A dodatkowo zrealizowano szereg prac specjalistycznych:

 • inwentaryzację drzew i krzewów w Parkach: Morskie Oko, Promenada, Cmentarz-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich;
 • przeprowadziliśmy ekspertyzy 107 drzew w parkach oraz 130 drzew rosnących w pasach drogowych;
 • założyliśmy wiązania koron na 62 drzewach - ma to na celu wzmocnienie struktury drzew (zapobiegnięcie ich rozłamaniu lub wyłamaniu konarów), a tym samym ich zabezpieczenie i zwiększenie bezpieczeństwa w ich otoczeniu.

 

Najważniejsze inwestycje

Mimo pandemii pracowano nieprzerwanie nad tym, by niezmiennie podnosić jakość miejskich terenów zieleni. Wśród działań miasta w 2020 roku znalazły się m.in.:

 1. Otwarcie Pawilonu Edukacyjnego Kamień – jest to miejsce nowoczesnej edukacji oraz lokalnej aktywności, z której będą korzystać młodzi i dorośli warszawiacy. Jest to także platforma współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uznanymi ośrodkami naukowymi.
 2. Rewaloryzacja parku Żeromskiego - uzupełniliśmy szatę roślinną, wzmocniliśmy fragmenty skarp, zmodernizowaliśmy infrastrukturę techniczną oraz odnowiliśmy fontannę z rzeźbą Alina – dziewczyna z dzbanem.
 3. Nowy skwer Kępna-Jagielońska - w ramach realizacji założeń pięciu projektów z budżetu obywatelskiego przeprowadziliśmy kompleksowe prace ogrodnicze, stworzyliśmy naturalny plac zabaw z górką saneczkową, a także nowe ścieżki, chodniki i zamontowaliśmy 14 latarni solarnych.
 4. Modernizacja skweru Ad Astra - posadziliśmy urozmaiconą zieleń, stworzyliśmy żywopłot, zamontowaliśmy nowe ławki, kosze na śmieci, nawierzchnię skweru oraz oświetlenie rzeźby.
 5. Modernizacje podwórek - w ramach tych działań usuwaliśmy nawierzchnię asfaltową, tworzyliśmy tereny zieleni.
 6. Nowy plac zabaw na Gibalskiego – zmodernizowaliśmy oraz rozbudowaliśmy istniejący plac zabaw oraz wprowadziliśmy małą architekturę: stoliki do gier, stoły piknikowe, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.
 7. Rewitalizacja terenu zieleni wokół OSiR Mokotów - zmodernizowaliśmy boisko do piłki nożnej, stworzyliśmy plac centralny, naturalny plac zabaw i strefę psiej aktywności, zamontowaliśmy stoły do gier, licznie nasadziliśmy też rośliny.

Projekty ekologiczne

Wisła to bardzo ważna dla wielu warszawiaków część miasta, dlatego szczególnie dbamy o jej okolice. Kładziemy nacisk również na działania ekologiczne, dlatego w 2020 roku przeprowadziliśmy m.in.:

 • monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w obszarze Doliny Środkowej Wisły,
 • monitoring Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000,
 • działania ochronne siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej,
 • monitoring roślin w ramach utrzymania efektów projektu #WisłaWarszawska w celu ochrony ptaków siewkowych,
 • działania ochronne zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy,
 • działania związane z ochroną cieków i zbiorników wodnych, w tym tworzenie sztucznych platform, renaturyzację, usuwanie gatunków obcych,
 • cykliczne akcje sprzątania nadwiślańskich plaż i łęgów.

 

Działalność społeczna

W 2020 roku, z zachowaniem wszystkich zaleceń reżimu sanitarnego, przeprowadzaliśmy również akcje edukacyjne, informacyjne oraz prowadziliśmy pracę z wolontariuszami. Wśród zorganizowanych wydarzeń znalazły się m.in.: akcja Lato w mieście, spływy kajakowe, transmisje koncertów, teatr plenerowy, otwarty turniej szachowy dla dzieci, akcja edukacyjna Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy czy projekt edukacyjny W Koronach Miasta. Współpracowaliśmy też z ponad 90 wolontariuszami, którzy sadzili i pielęgnowali zieleń.

 

Nowe obiekty i renowacje

W ubiegłym roku wymieniliśmy ławki w parku Praskim i parku Morskie Oko, ustawiliśmy 939 nowych ławek, a wzdłuż pasażu W. Szymborskiej 12 replik ławek projektu Jerzego Sołtana z  lat 60.

Odbyło się także wiele remontów: alejki w parku Skaryszewskim, chodnika na Polu Mokotowskim, ciągu pieszego w pobliżu skweru przy ul. Mariensztat, schodów w parku Agrykola, Elizeum, oświetlenia na skwerze Zaręby-Piorun, przy ul. Zaruskiego, Wału Wiślanego oraz odnowienie wiklinowych szałasów na skwerze Kaliny.

 

Budżet obywatelski:

Zrealizowaliśmy również 59 projektów w ramach budżetu obywatelskiego, m.in. projekty:

 

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda