mobile

Siedem kolejnych nieruchomości bez roszczeń

Komisariat policji, szkoła podstawowa, tereny zielone i mieszkaniowe uwolnione od roszczeń dzięki „małej” ustawie reprywatyzacyjnej. Miasto wydało właśnie decyzje umarzające roszczenia do siedmiu nieruchomości na Woli, Mokotowie i Targówku.

Informacja prasowa/ fot. E. Lach
Siedem kolejnych nieruchomości bez roszczeń

- „Mała” ustawa daje nam narzędzia do realnych działań, dzięki którym uwalniamy nieruchomości od roszczeń. Pomaga nam ratować szkoły, przedszkola, szpitale, tereny zieleni. W ciągu dziesięciu miesięcy umorzyliśmy postępowania wobec 54 nieruchomości. Na jej podstawie nie zwróciliśmy również 58 nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Cały czas jednak, mimo wielu zapowiedzi, nie została uchwalona duża ustawa reprywatyzacyjna, która dałaby nam możliwość rozprawienia się z dekretem Bieruta raz na zawsze! – dodaje prezydent miasta.

Mała ustawa reprywatyzacyjna działa – http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/dwa-lata-z-ma-ustaw-reprywatyzacyjn. W tym tygodniu podpisano kolejne decyzje umorzeniowe dotyczące:

  • nieruchomości przy ul. Praskiej 1 na Targówku, na działce znajduje się zabytkowy drewniany budynek z 1928 r.,
  • nieruchomości przy ul. Ceglanej 19 na Woli, obecnie to teren przy ul. Pereca 21,
  • nieruchomości przy ul. Okrężnej i Żegiestowskiej na Mokotowie, obecnie to droga oraz teren na którym znajduje się siedziba komisariatu policji przy ul. Okrężnej 57,
  • nieruchomości przy ul. Krochmalnej 51 na Woli, obecnie to teren Szkoły Podstawowej nr 221 przy ul. Żelaznej 71,
  • nieruchomości przy ul. Chemicznej 5 na Targówku, obecnie to tereny mieszkaniowe,
  • nieruchomości przy ul. Słotwińskiej na Mokotowie, obecnie to tereny zielone przy ul. Statkowskiego pomiędzy Jeziorkiem Czerniakowskim a EC Siekierki,
  • nieruchomości przy ul. Grodziskiej 9 na Woli, obecnie to droga i tereny kolejowe.

Dwa lata temu, we wrześniu 2016 r. weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m. in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami), czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym 2017 r. rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. Łącznie w osiemnastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 213 takich nieruchomości.

W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano ponad 60 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 54 nieruchomości, w których znajdują się 234 lokale miejskie.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Fot. E. Lach - Komisariat policji przy ul. Okrężnej 57

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda