mobile

Warszawski Festiwal Młodzieży

Ruszył „Warszawski Festiwal Młodzieży”. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w stolicy! Kilkadziesiąt bezpłatnych aktywności dla grup zorganizowanych i tyle samo dla osób indywidualnych, w tym m.in. warsztaty, spotkania, debaty, koncerty. Wybierz wydarzenie dla siebie, liczymy na Twój udział!

Informacja prasowa
Warszawski Festiwal Młodzieży

Warszawski Festiwal Młodzieży to wyjątkowe wydarzenie współfinansowane przez m.st. Warszawa i realizowane w ramach Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020. - Uczymy, ale też dajemy radość ze współtworzenia. Dlatego do tworzenia założeń Programu zaprosiliśmy samą młodzież, to oni powiedzieli, w którym kierunku chcą iść, żeby stolica się rozwijała. Warszawski Festiwal Młodzieży, który właśnie trwa, jest wyrazem ich woli, ale też zaangażowania w realizację Programu – mówi Karolina Malczyk, wicedyrektor Centrum Komunikacji Społecznej.

Warszawski Festiwal Młodzieży to wyjątkowe święto realizowane dla młodzieży oraz z jej aktywnym udziałem, potrwa 17 dni i obejmie swoim zasięgiem 14 dzielnic Warszawy. Chcemy zapewnić uczestnikom nie tylko możliwość zdobywania umiejętności i pogłębiania wiedzy, ale również stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz spotkań z warszawskimi aktywistami i aktywistkami. Zaplanowaliśmy 80 bezpłatnych wydarzeń, różnorodnych tematycznie i dostosowanych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program aktywności został podzielony na obszary:

- umiejętności praktyczne: szycie, stolarka, druk 3D, programowanie / majsterkowanie, kurs pierwszej pomocy, pszczelarstwo miejskie, grafika warsztatowa, fotografia, nauka zasad hinduskiej gry Carrum, witraż, warsztaty kulinarne, warsztat rowerowy;
- ciało/ruch: taniec, turniej RUGBY na wózkach, gra w bulle, turnieje sportowe, pokazy w skateparkach;
- sztuka: przegląd filmowy, przegląd twórczości wizualnej, warsztaty projektowe, wspólne wykonanie muralu, przegląd kapel szkolnych, warsztaty dziennikarskie i fotograficzne, Warszawskie Młodzieżowe Spotkania Teatralne;
- szkolenia: warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie na starcie;
- edukacja samorządowa: warsztaty z zakresu edukacji samorządowej, przegląd inicjatyw młodzieżowych, spotkania młodzieży z ekspertami.

To wyjątkowe święto zasługuje również na wyjątkowy finał, podczas którego stworzymy festiwalowy mural „Młoda Warszawa”, który zaprojektują studenci ASP z Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej pod kierownictwem prof. Mirosława Duchnickiego wraz z uczniami Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Wojciecha Gersona.

Do naszego Festiwalu dołączyły partnersko muzea Warszawy, przyłączając się do akcji Muzeum Otwarte na Młodzież. W ramach Festiwalu, w dniach 9-19 października, młodzież w wieku 13-26 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej/studenckiej i na hasło Warszawski Festiwal Młodzieży, wchodzi za darmo lub za symboliczną złotówkę do następujących muzeów:
- bezpłatne wejścia: Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, Muzeum Geologiczne, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Niepodległości (Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa), Muzeum Warszawy (i wszystkie oddziały: Muzeum Pragi, Muzeum Woli, Muzeum Farmacji), Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Ewolucji, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Literatury.
- za symboliczną złotówkę: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Łazienki Królewskie, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki, Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki.

Warszawa wspiera młodzież
Jako pierwsze miasto w Polsce przyjęliśmy miejską politykę młodzieżową, którą realizujemy za pośrednictwem interdyscyplinarnego programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”, którego celem jest poprawa jakości życia młodzieży oraz wzrost ich aktywności w życiu publicznym.

- W październiku rusza kolejna edycja warsztatów edukacji samorządowej „Nastolatek w samorządzie”. Do tej pory w ramach warsztatów adresowanych do szkół ponadpodstawowych wzięło udział 45 tys. uczniów.
- Od października rozpoczniemy również pilotażowy projekt edukacji samorządowej studentów – semestralne zajęcia akademickie przygotowane we współpracy z wykładowczyniami i wykładowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów z Urzędu m.st. Warszawy, którzy na co dzień zajmują się konkretnymi tematami i będą dzielić się ze studentami nie tylko swoją wiedzą teoretyczną, ale głownie jej praktycznym zastosowaniem.
- Młodzi warszawiacy mają również możliwość rozwijania swoich umiejętności przywódczych w ramach „Warszawskiej Akademii Młodych Liderów”. W zajęciach akademii wzięło udział blisko 85 członków samorządów uczniowskich, rad młodzieżowych oraz grup nieformalnych. Zorganizowaliśmy dla nich warsztaty oraz spotkania z trenerami, ekspertami i innymi zaproszonymi gośćmi.
- Młodym, dla których ważne są przedsiębiorczość, innowacje społeczne i technologiczne, stworzyliśmy szansę rozwoju w ramach projektu „Kreatywna młodzież”.
- Wzmacniamy samorządność młodzieży, nie tylko poprzez stałą współpracę z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy oraz młodzieżowymi radami dzielnic, ale również poprzez projekt „Samorządy mają moc”. W ramach tego projektu wspieramy samorządność uczniowską, pracujemy z uczniami, nauczycielami i rodzicami, wymieniając się doświadczeniami i pomysłami na uspołecznianie warszawskich szkół.
- Aktywność obywatelską młodych rozwijamy za pośrednictwem projektu „Samorządna Młodzież”, upowszechniającego wiedzę na temat budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej. W ramach jego dwóch edycji młodzież zgłosiła blisko 80 projektów do budżetu partycypacyjnego oraz ok 15 wniosków inicjatywy lokalnej.
- Wspieramy samorządność młodzieży, przygotowując miejskie instytucje i dorosłych prowadzących działania na rzecz młodzieży do prowadzenia partnerskiego dialogu i współpracy z młodymi warszawiakami. W dzielnicach powołaliśmy doradców ds. młodzieży, a w biurach ustanowiliśmy przedstawicieli do współpracy z młodzieżą. W ramach projektu „Rzecznicy zmian” przygotowaliśmy kompleksową strategię współpracy z młodzieżą dla ok 40 instytucji miejskich.
- W ramach projektu „Ochotnicy w szkole” wielopoziomowo wspieramy szkoły oraz młodzież w działaniach związanych z wolontariatem.
- „Aktywna warszawska młodzież”, której kolejna edycja rozpoczęła się z początkiem roku szkolnego, to program, w ramach którego młodzież może otrzymać wsparcie finansowe, merytoryczne i organizacyjne w realizacji swoich inicjatyw. Do tej pory wsparliśmy blisko 400 projektów i inicjatyw, których część zobaczyć lub wysłać będziemy mogli podczas Festiwalu.

Przypomnijmy również, że Warszawa wsparła aktywność obywatelską młodzieży i ich inicjatywę – I Parlament Dzieci i Młodzieży, której uczestnicy pomimo odwołania posiedzenia przez Sejm 24. Sesji Dzieci i Młodzieży, przyjechali do Warszawy w piątek, 1 czerwca br., aby na Uniwersytecie Warszawskim, w gronie młodzieży rozmawiać o ważnych kwestiach, takich jak demokracja oraz sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Miasto sfinansowało wyżywienie uczestników i ich przejazdy transportem publicznym. Zapewniło również nocleg dla koordynatorów regionów i przedstawicieli Prezydium oraz wyżywienie dla młodzieży. Wsparcia merytorycznego podczas debat, dyskusji i obrad udzielili eksperci miasta, w tym wiceprezydent Michał Olszewski i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Muzea, dla których organizatorem jest Warszawa, zapewniły bezpłatny wstęp dla uczestników Parlamentu Dzieci i Młodzieży.

Młodzi warszawiacy idą na swoje pierwsze wybory
Z myślą o młodych mieszkańcach stolicy przygotowaliśmy publikację „Moje pierwsze wybory” oraz organizujemy cykl debat i konkursów poświęconych samorządności.

Broszura „Moje pierwsze wybory” - materiał edukacyjny dotyczący najbliższych wyborów samorządowych dostępny jest dla młodych warszawiaków w formie elektronicznej pod adresem http://mojepierwszewybory.pl. Jego wersja papierowa będzie rozdawana m.in. podczas szkoleń i warsztatów, które odbywają się w stolicy. Broszura stanowi małe kompendium praktycznych informacji, które powinien znać każdy obywatel przystępujący do głosowania. Za pośrednictwem broszury młodzi ludzie dowiedzą się m.in. kogo wybieramy w wyborach samorządowych, jakie są kompetencje poszczególnych organów władz lokalnych, jakie warunki należy spełnić, żeby zagłosować oraz jak przebiega głosowanie od wejścia do lokalu wyborczego do wrzucenia kart do urny. Broszura powstała przy współpracy z ekspertami w dziedzinie samorządu terytorialnego.

Rozpoczęliśmy również realizację cyklu debat, szkoleń i warsztatów o samorządzie terytorialnym i samorządności. Podczas spotkań uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę dotyczącą struktury i działań miasta, poznają narzędzia wspierające aktywność społeczną, m.in. budżet obywatelski, inicjatywę lokalną czy konsultacje społeczne. Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję wypróbować swoje kompetencje zarówno związane z wiedzą samorządową, umiejętnością prowadzenia skutecznej argumentacji, jaki i aktywnego słuchania z poszanowaniem osób prezentujących odmienne poglądy.

Organizator Festiwalu: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, program na stronie www.festiwal.wwarszawie.org.pl

Źródło i fot.: Urząd m.st. Warszawy

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda