mobile
REKLAMA

Dobrowolny ZUS – ochockie spotkanie z przedsiębiorcami

Za nami bardzo interesujące wydarzenie na Ochocie. – 16 marca 2023 r. o godzinie 17.00 w – Auli Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja, ul. Grójecka 93 odbyło się zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Ochota oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw spotkanie z przedsiębiorcami, adresowane do wszystkich przedsiębiorców i osób wspierających wolny rynek, a poświęcone tematowi dobrowolnych składek ZUS.

Informacja prasowa
Dobrowolny ZUS – ochockie spotkanie z przedsiębiorcami

Temat, niewątpliwie, ciekawy i wzbudzający wiele emocji wśród osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

W spotkaniu wziął udział Marek Woch – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który jest Pełnomocnikiem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce.

Urząd Dzielnicy Ochota był reprezentowany przez Zastępców Burmistrza Grzegorza Wysockiego i Sławomira Umińskiego oraz pracowników Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń oraz Wydziału Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich.

Marek Woch – Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawił prezentację dotyczącą proponowanych zmian prawnych. Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym (tak zwanym „zusowskim”) przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Istota rozwiązań przewidzianych w projekcie opiera się na funkcjonującej obecnie instytucji „ulgi na start”, czyli wprowadzonego w 2018 r. wraz z „Konstytucją Biznesu” dobrowolnego sześciomiesięcznego zwolnienia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przeznaczonego dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia poprzedniej działalności. Komitet rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem ustawy (wymagane jest minimum 100 tysięcy podpisów, a czas na ich zbiórkę wynosi 3 miesiące).

Treść ustawy

Formularz do zbierania podpisów pod projektem obywatelskim

Projekt przewiduje dwie zasadnicze zmiany mające na celu poszerzenie możliwości stosowania ulgi w opłacaniu składki ZUS – po pierwsze rezygnację z ograniczenia możliwości jej stosowania tylko przez 6 miesięcy i tym samym nadanie jej charakteru bezterminowego. Każdy nowy przedsiębiorca, który założy działalność po wejściu w życie proponowanej przez nas ustawy będzie z mocy prawa zwolniony z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Po drugie, projekt przewiduje wprowadzenie nowego uprawnienia dla każdego przedsiębiorcy już prowadzącego działalność do zwolnienia się z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zwolnienie dotyczy ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego – zwolnić będzie można się tylko z tych trzech ubezpieczeń jednocześnie. Skorzystanie z powyższego uprawnienia, będzie wymagało złożenia wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy, którzy nie złożą takiego wniosku, będą podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na zasadach takich samych, jak ma to miejsce obecnie.

Po prezentacji był czas na zadawanie pytań i dyskusję.

fot.materiał prasowy

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda