mobile

Dodatkowe 5 mln zł na działania społeczne

Nowy Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, koordynacja pomocy osobom bezdomnym, sfinansowanie wyposażenia trzech kulturotek oraz organizacja konkursu Miss i Mistera Polski na Wózku. Na te działania miasto przeznaczy dodatkowe 5 mln zł.

 

Informacja prasowa
Dodatkowe 5 mln zł na działania społeczne

- Podjęliśmy kilka ważnych decyzji w obszarze działań społecznych. Po pierwsze, zdecydowaliśmy o utworzeniu na Bemowie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Na ten cel przeznaczymy w 2018 roku ponad 2 mln zł. Po drugie, wolski ośrodek pomocy społecznej stanie się koordynatorem pomocy osobom bezdomnym. Sfinansujemy także wyposażenie trzech wawerskich kulturotek i włączymy się w organizację konkursu Miss i Mistera Polski na Wózku -  mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

Nowy ośrodek wsparcia seniorów

Na Bemowie miasto utworzy nowy Ośrodek Wsparcia dla Seniorów. Na ten cel przeznaczymy w 2018 r. ponad 2 mln zł. Ośrodek będzie w budynku przy ul. Lazurowej 14, którego współwłaścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Bemowo to jedna z ostatnich dzielnic, która nie uruchomiła do tej pory placówki dziennego wsparcia dla seniorów. A ma coraz więcej mieszkańców powyżej 60 roku życia. Dla porównania: w 2010 roku 16 procent mieszkańców Bemowa ukończyło 60 lat. Teraz to ponad 24 procent. Czyli co czwarta osoba w tej dzielnicy jest seniorem.

Ośrodek Wsparcia Seniorów będzie składać się z:

  1.     domu dziennego dla seniorów (40 osób)
  2.     klubu seniora
  3.     zajęć dla osób z chorobą Alzheimera i grupy wsparcia dla ich rodzin (ok. 20 osób).

Dzięki ośrodkowi starsze osoby będą miały całodzienną opiekę, rehabilitację, posiłki, a także różnego rodzaju warsztaty, spotkania i zajęcia. Szacujemy, że z usług Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w różnych formach będzie korzystać 130 osób (w tym 40 osób – posiłki i rehabilitacja, pomoc socjalna). Chcemy, aby placówka zaczęła działać już od stycznia 2019 r. Teraz, w kwietniu, rozpoczną się prace dostosowujące budynek do potrzeb ośrodka wsparcia.

 

Efektywniejsza pomoc osobom bezdomnym

Ośrodek Pomocy Społecznej na Woli będzie koordynatorem pomocy osobom bezdomnym. Wolska kadra ma duże doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi, ponieważ tam jest najwięcej pomocowych placówek. W Warszawy przebywa ponad 2700 osób bezdomnych, którym Miasto zapewnia dostęp do różnych form pomocy. Do zadań wolskiego ośrodka pomocy społecznej będzie należeć m.in. kierowanie do schronisk według jednolitych zasad i procedur, współpraca z gminami pochodzenia osób bezdomnych, monitorowanie i ocena efektywności działań podejmowanych na rzecz osoby bezdomnej w schroniskach.

Na pomoc osobom bezdomnym w 2018 r. przeznaczyliśmy ponad 11 mln złotych dla  organizacji pozarządowych na prowadzenie m.in. 20 placówek noclegowych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie ponad 1430 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających 2200 posiłków dziennie, 4 punktów poradnictwa, dwóch łaźni (w tym jednej mobilnej), pralni oraz dodatkowo zimą na prowadzenie dwóch dziennych ogrzewalni. Ponadto w 15 dzielnicach prowadzony jest streetworking.

Jednak równie istotnym elementem systemu są ośrodki pomocy społecznej, prowadzące bezpośrednią pracę socjalną z osobami bezdomnymi, udzielające pomocy w formie świadczeń finansowych i rzeczowych. Koordynacja przez jeden ośrodek pomocy społecznej tych zadań podniesie efektywność pomocy osobom bezdomnym.

 

1,5 mln zł na wyposażenie kulturotek

Miasto przekaże dzielnicy Wawer 1,5 miliona złotych na zakup urządzeń i systemów bibliotecznych do budowanych trzech nowoczesnych kulturotek, czyli bibliotek naszych czasów. Łączny koszt trzech inwestycji wyniesie blisko 12 mln zł.  Zastosowane rozwiązania pozwolą w pełni wykorzystać potencjał nowych obiektów. Staną się modelowymi obiektami nowoczesnych bibliotek. Warszawskie biblioteki mają potencjał społeczny i kulturotwórczy, który warto - z myślą o mieszkańcach - rozwijać. Warszawa tworzy nowoczesne centra biblioteczne, wykorzystujące nowe technologie.

Zależy nam na wyposażeniu nowych bibliotek na miarę XXI wieku. Trzy nowe placówki będą stanowiły swoistą wizytówkę naszych czasów. Korzystając z pomocy architektów wnętrz oraz dostawców nowoczesnych rozwiązań technologicznych dedykowanych dla współczesnych bibliotek wyposażymy placówki w odświeżony księgozbiór, wielofunkcyjne wyposażenie i systemy zabezpieczeń woluminów w nowoczesnej technologii RFID HF. m.in. w:

- bramki kontrolno-raportujące RFID HF,

- stanowiska obsługi czytelnika z możliwością kodowania, wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza,

- stanowiska do samodzielnych wypożyczeń przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- „wrzutnie” całodobowe w pełni zautomatyzowane do samodzielnych zwrotów woluminów, które identyfikują woluminy i przesyłają komunikaty o przesunięciu danej pozycji na konto biblioteki,

- książkomat – całodobowe urządzenie samoobsługowe,

- inteligentny regał - umożliwiający realizowanie samodzielnych zwrotów dokonywanych przez czytelników w bibliotece,

- skaner do digitalizacji zbiorów wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.

 

W 2016 r. rozpoczął pracę zespół ekspertów, który miał za zadanie zdiagnozowanie sytuacji w bibliotekach publicznych Warszawy i sformułowanie rekomendacji. To kolejny krok w realizacji przez Warszawę założeń Programu Rozwoju Kultury do 2020 r. Jedną z rekomendacji ekspertów było wprowadzenie w naszych bibliotekach możliwości korzystania z zasobów bibliotek całą dobę, dlatego zdecydowaliśmy się to rozwiązanie wprowadzić właśnie po raz pierwszy w budowanych kulturotekach. Do wawerskich kulturotek zostaną zakupione książkomaty, czyli całodobowe urządzenia samoobsługowe, które pozwalają na odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece egzemplarzy oraz „wrzutnie” całodobowe w pełni zautomatyzowane do samodzielnych zwrotów woluminów.

To nie koniec prac nad rozwojem warszawskich bibliotek. Z nowym rokiem eksperci rozpoczęli prace m.in. nad jednolitą identyfikacją wizualną, wspólnym portalem warszawskich bibliotek oraz wspólną kartą biblioteczną. Wszystko z myślą o warszawiakach.

 

Wybory Miss i Mistera Polski na Wózku 2018

Warszawa włączy się w organizację konkursu Miss i Mistera Polski na Wózku 2018. Stolica będzie miastem-gospodarzem pierwszych wyborów Mistera Polski na Wózku i piątych Miss Polski na Wózku.

Warszawa wesprze finansowo i organizacyjnie ten ważny konkurs, który jest niepowtarzalną okazją do integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami i ważnym krokiem na drodze do zmiany postrzegania takich osób w społeczeństwie. Wsparcie miasta, w wysokości 250 tysięcy złotych, obejmie pokrycie kosztów artystycznych, technicznych, bezpieczeństwa i porządku, pobytu uczestników konkursu, jak również dostosowanie wydarzenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Finał wyborów odbędzie się na początku września (8 września 2018 r.).

Warszawa jest coraz bardziej dostępna, zarówno infrastrukturalnie, jak i w zakresie realizacji konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Realizujemy działania polegające z jednej strony na likwidacji barier, a z drugiej – na realizowaniu nowych inwestycji w sposób gwarantujący pełną dostępność. Aktywni mieszkańcy, życzliwe miejsce, otwarta metropolia – taka wizja Warszawy wypracowana została w ramach prac nad aktualizacją strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku.  Naszym celem jest Warszawa otwarta na każdego człowieka, jego kompetencje, wiedzę i indywidualizm.

Warszawa w 2017 r. była miastem-gospodarzem pierwszych na świecie wyborów na świecie - Miss Wheelchair World. W stolicy po raz pierwszy w historii została wręczona korona dla najpiękniejszej kobiety poruszającej się na wózku inwalidzkim. Miss została Aleksandra Chichikova z Białorusi. Pierwszą wicemiss Lebohang Monyatsi z RPA, zaś tytuł drugiej wicemiss przypadł Polce, Adriannie Zawadzińskiej. Uczestniczki wyborów Miss Wheelchair World 2017 udowodniły, że wózek nie musi być ograniczeniem nie do pokonania, a każda kobieta ma prawo realizować swoje marzenia.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda