mobile
REKLAMA

Dzięki „małej” ustawie zwrotu ASP nie będzie

„Mała ustawa reprywatyzacyjna” działa nie tylko w sprawie śpiochów. Dzięki niej miasto nie musi już zwracać obiektów wykorzystywanych na cele publiczne. W październiku wydano pięć kolejnych decyzji odmownych, dotyczących m.in. Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Informacja prasowa/ Fot. wikipedia.org - Adrian Grycuk
Dzięki „małej” ustawie zwrotu ASP nie będzie

- Dzięki „małej ustawie reprywatyzacyjnej” uratowaliśmy właśnie siedzibę Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Na tej podstawie wydaliśmy już 64 decyzje odmawiające ustanowienia prawa użytkowania wieczystego – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Przypomnijmy. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy zwana potocznie „małą ustawą reprywatyzacyjną” obowiązuje od 17 września 2016 r. (jej projekt przygotowało miasto).

Od tego czasu miasto nie zwraca już nieruchomości wykorzystywanych i przeznaczonych na cele publiczne. Decyzje odmowne dotyczyły m.in. terenów:

- Szkoły Podstawowej nr 9 im. Stefana Grota Roweckiego,

- Szkoły Podstawowej nr 212 im. Krystyny Krahelskiej,

- byłego Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów,

- XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego,

- Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza,

- XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego,

- Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,

- Przedszkola Publicznego nr 144 „Zaczarowany ołówek",

- Przedszkola nr 162 „Saski Zakątek",

- Przedszkola Publicznego nr 114,

- żłobka nr 20 przy ul. Kruczej,

- ogródków działkowych przy ul. Sypniewskiej, Racławickiej, Augustówka i Statkowskiego,

- parku Skaryszewskiego,

- parku Promenada,

- Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów,

- Jednostki Badawczo Rozwojowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,

- Instytutu Chemii Fizycznej Państwowej Akademii Nauk,

- Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,

- Komendy Głównej Straży Granicznej,

- Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

Mała ustawa wprowadziła również możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów”, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania. Ogółem wydano ponad 70 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 60 nieruchomości, w których znajdują się 272 lokale miejskie. O ostatnich decyzjach dotyczących nieruchomości na Woli, Targówku i w Śródmieściumożna przeczytać tutaj.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Fot. By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67959452

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda