mobile

Eskulapy Mazowsza wręczone najlepszym medykom i innowatorom w regionie

Samorząd Mazowsza po raz drugi nagrodził osoby i zespoły, które wyróżniły się w dziedzinie medycyny i służby zdrowia w regionie. Wśród laureatów znaleźli się lekarze, farmaceuci, naukowcy i specjaliści z różnych dziedzin. Otrzymali oni statuetki Eskulapów Mazowsza oraz gratulacje od władz regionalnych

Jakub Bielawski
Eskulapy Mazowsza wręczone najlepszym medykom i innowatorom w regionie

Zasłużony dla Mazowsza

Podczas uroczystości, która odbyła się 18 października, została również wręczona Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” nadawana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Otrzymał ją prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Skowronek, który jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Jest to wyróżnienie za zasługi dla naszego regionu w dziedzinie służby zdrowia.

Laureaci konkursu

Konkurs „Medyczne Wydarzenie Roku” – Eskulapy Mazowsza ma na celu promowanie najlepszych osiągnięć i innowacji medycznych w regionie. W tym roku kapituła konkursu przyznała nagrody w sześciu kategoriach:

  • Osiągnięcie medyczne roku – medycyna zabiegowa: Zespół medyków z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie za pierwszą w Polsce udaną operację wszczepienia implantów zakotwiczonych systemu Vistafix 3. generacji w obręb kości środkowej części twarzy u pacjenta po całkowitej resekcji nosa z powodu nowotworu złośliwego.
  • Osiągnięcie medyczne roku – medycyna zachowawcza: Zespół SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym za opracowanie i wdrożenie kompleksowego leczenia mukowiscydozy prowadzonego z użyciem innowacyjnych leków przyczynowych.
  • Innowacja medyczna roku: Zespół Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o. za Focused Ultrasound (FUS) – zastosowanie skoncentrowanych ultradźwięków w celu destrukcji określonych obszarów mózgu.
  • Osobowość medyczna roku: Mgr farmacji Monika Mrozińska z SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, która angażuje się w realizację terapii w ramach programów lekowych, skierowanych do pacjentów z HIV/AIDS, HCV i HBV.
  • Medyk roku: Dr n. med. Paweł Baranowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „Stocer” sp. z o.o., który wprowadził nowe techniki operacyjne w chirurgii kręgosłupa: metodą ALIF (dostęp przedni w dyskopatii lędźwiowej i kręgozmykach) i metodą ELIF (dostęp tylno-boczny w dyskopatii lędźwiowej).
  • Wschodząca nadzieja medycyny: Dr n. med. i n. o zdr. lek. mgr inż. Karol Taradaj, rezydent na Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, który łączy najnowsze trendy medycyny z wykorzystaniem metod fizyki medycznej.

W ostatniej kategorii przyznano także wyróżnienie lek. Pawłowi Obierzyńskiemu z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego sp. z o.o. w Warszawie, który jest jednym z głównych badaczy w międzynarodowych, między ośrodkowych badaniach klinicznych dotyczących zastosowania terapii genowej w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych i rzadkich chorób metabolicznych ośrodkowego układu nerwowego.

Kapituła konkursu

W skład kapituły konkursu „Medyczne Wydarzenie Roku” – Eskulapy Mazowsza weszli przedstawiciele środowiska medycznego i akademickiego, m.in. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zastępca dyrektora ds. kadr medycznych, oraz członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc i radni Krzysztof Strzałkowski, Paweł Obermeyer i Krzysztof Żochowski.

fot.Mazovia.pl

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda