mobile

Inwestycje, rewitalizacje i wyzwania na Bielanach

O reprywatyzacji na Bielanach, pomocy dla mieszkańców zadłużonych lokali komunalnych i rewitalizacji przestrzeni miejskiej opowiada Włodzimierz Piątkowski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany, odpowiedzialny za politykę lokalową i mieszkaniową oraz za nadzór nad Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Bielany.

Anna Przerwa
Inwestycje, rewitalizacje i wyzwania na Bielanach

Informator Stolicy: Od 1989 roku żaden z rządów nie przyjął ustawy reprywatyzacyjnej. Skutkiem tego jest tzw. „dzika reprywatyzacja” polegająca na skupowaniu za grosze roszczeń do przedwojennych kamienic. Jak dużo na Bielanach jest budynków, wobec których roszczenia mogą mieć spadkobiercy?

Problem reprywatyzacyjny istnieje od dłuższego czasu. To nie jest tak, że sprawa nagle się pojawiła. Nie ma żadnej regulacji ustawowej, która odnosiłaby się do reprywatyzacji. W Warszawie sytuacja wygląda następująco: od samego początku sprawy dotyczące reprywatyzacji, czyli rozwiązywania sporów między spadkobiercami, między byłymi właścicielami osób, które w wyniku dekretu Bieruta zostały pozbawione swojej własności, były scedowane w Wydziale Spraw Dekretowych Biura Gospodarki Nieruchomości przy Placu Starynkiewicza. Biuro podlegało Prezydentowi miasta stołecznego Warszawy. Od 2002 r. dzielnice nie miały więc żadnego wpływu w kwestii zwrotów warszawskich nieruchomości byłym właścicielom, a właściwie pełnomocnikom nieżyjących już byłych właścicieli.

Do tej pory, czyli od momentu, kiedy jestem zastępcą burmistrza na Bielanach, mieliśmy jeden zwrot nieruchomości – mówimy tutaj o Gdańskiej 18. W sumie to nic nie mogliśmy zrobić, gdyż pełnomocnik pojawił się już po dwóch godzinach od momentu podpisania aktu notarialnego z żądaniem wydania własności osób, które reprezentował. Oczywiście, że to dzielnica reprezentuje miasto stołeczne Warszawa, ale w obszarze reprywatyzacji jesteśmy pomijani – jako burmistrzowie nie uczestniczymy w ogóle w tym procesie, choć później to właśnie my musimy wydać fizycznie budynek czy też części udziału jego prawnym właścicielom.

Również to my, a nie miasto, jesteśmy odpowiedzialni za udzielenie pomocy osobom eksmitowanym z reprywatyzowanych budynków, co nadzoruję osobiście. Aby otrzymać taką pomoc lokatorzy muszą jednak spełniać określone warunki. Jeżeli chodzi o sytuację w samej dzielnicy, tj. zakres spraw, które dotykają Bielan, to w skali miasta jest on stosunkowo niewielki.
 

IS: Jaka jest skala zadłużenia w zasobach komunalnych na Bielanach? W jaki sposób pomagacie dłużnikom?

Ilość lokali komunalnych w dzielnicy Bielany wynosi blisko 5700 lokali. Z pomocy mieszkaniowej korzysta w naszej dzielnicy około 20 tysięcy mieszkańców. To imponująca liczba. Obejmując stanowisko zastępcy Burmistrza byłem w pełni świadomy problemów, które dotykają mieszkańców Bielan w kwestiach społecznych i lokalowych. Bardzo się cieszę, że mogę w jakiś sposób pomóc tym ludziom. To jest tak, że bieda i problemy zadłużenia wynikają w dużej mierze z braku informacji. Uważam to za ogromny błąd. Sprawy o eksmisję z powodu zadłużenia kierowano od razu na drogę postępowania sądowego. Ja natomiast skupiam się na niesieniu pomocy tym osobom, bo to nie jest tak, że osoba, która ma zadłużenie jest od razu skazana na eksmisję.

Takich spraw mamy na dzielnicy wiele, dlatego rozwiązanie tej kwestii to bardzo ważne zadanie. Z tego względu w 2015 r. rozpocząłem wdrażanie tzw. restrukturyzacji zadłużenia. Program polegał na tym, że osoba zadłużona na mocy umowy z dzielnicą zobowiązuje się przez 4 lata regularnie spłacać zadłużenie w określonych ratach. Dzięki temu na końcu, czyli w roku 2019, może starać się o umorzenie części należności. Takie rozwiązanie pozwala na naprawę pewnych mechanizmów. Chodzi przede wszystkim o wypracowanie pewnego rodzaju współpracy: „jeżeli ty mieszkańcu, ty najemco próbujesz rozwiązać swój problem, to my jako urząd dajemy ci tytuł prawny, dajemy ci również dodatek mieszkaniowy, po to, żebyś krótko mówiąc wyszedł z tych swoich problemów”.

Drugą formą pomocy, którą realizuję, jest możliwość odpracowania swojego zadłużenia. Myślę, że ten program to przede wszystkim próba przywrócenia godności ludziom, którzy popadli w spiralę zadłużenia. Te osoby absolutnie nie są w jakiś sposób dyskryminowane. Normalnie odpracowują swój dług w placówkach dzielnicowych. Nikt z zewnątrz nie jest wstanie rozpoznać czy to jest pracownik, czy to jest osoba odpracowująca dług. Dzięki tym programom minimalizujemy skalę zadłużenia czynszowego na dzielnicy. Skupiamy się na bezpośredniej współpracy z osobami, które mają bardzo duże zadłużenie, każda przepracowana na rzecz dzielnicy Bielany godzina to 14 zł mniej długu. Dodatkowo można starać się o zawarcie porozumienia o spłatę ratalną długu - jest to możliwe przy kwocie zadłużenia nie przekraczającej 20 tys. zł. Gdy zadłużenie lokatora przekracza tę kwotę, możliwość rozłożenia długu na raty zależy już od decyzji Skarbnika Miasta st. Warszawy.
 

IS: Mieszkańcy Bielan od lat skarżą się na opłakany stan trenów miejskich, którymi zarządza bielański Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Głównie chodzi o zieleń miejską, chodniki i podwórka. Czy jest szansa na poprawę tej sytuacji?

Problem jest mi bardzo dobrze znamy – bowiem jako mieszkaniec Wrzeciona dostrzegam ogromne potrzeby w tym zakresie. Obecnie skupiam się właśnie na odnowieniu przestrzeni ogólnodostępnej użytkowej i to nie tylko wokół budynków komunalnych. Kładę nacisk na modernizację tych elementów architektury miejskiej, która od lat sprawia mieszkańcom Bielan trudność. Chodzi tu przede wszystkim o wymianę starych i zdegradowanych płyt chodnikowych, które pamiętają jeszcze lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku.

Moje podejście w tej kwestii jest systemowe. W ramach modernizacji ciągów pieszych, wyremontowaliśmy już niektóre miejskie place zabaw i podwórka i dosadziliśmy nowe drzewa i krzewy. Najbardziej zależy nam na pielęgnacji zieleni w dzielnicy. Nie ukrywam, że sytuacja finansowa przez ostatnie trzy lata była dość trudna. Nic więc dziwnego, że na tym polu mamy dużo do nadrobienia. Żeby była jasność, jestem wielkim przeciwnikiem wycinki drzew, natomiast musimy prowadzić prace związane z regulacją korony. Pielęgnację zieleni na Bielanach uważam za zadanie priorytetowe.

Co zrobiliśmy do tej pory? Trzy lata temu na wszystkich terenach administrowanych przez ZGN Bielany ustawiliśmy nowe, zielone kosze na odpady komunalne, co bardzo wpłynęło na poprawę estetyki tych miejsc. Zmniejszyła się też ilość interwencji związanych z porozrzucanymi śmieciami. Cieszy mnie, że coraz więcej osób jest chętnych do współtworzenia, do tego żeby miejsca, w których mieszkają były ładne i funkcjonalne. Prace prowadzone przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami kierowany przez Pana dyrektora Arkadiusza Przybylskiego polegają na kompleksowej rewitalizacji terenów między blokami przy ul. Wrzeciono 17 i Broniewskiego 97, 99 oraz podwórek przy ulicach: Lindego 12, 14, 16 i 18, Grodeckiego 4, Kasprowicza 50 i 78, Al. Zjednoczenia 25, Skalbmierska 17, Oczapowskiego 14, Przybyszewskiego 32-34, Wrzeciono 45-45A. Ponadto w porozumieniu ze wspólnotami mieszkaniowymi wykonywane są liczne nasadzenia drzew i krzewów.
 

IS: Ile podwórek na Bielanach przejdzie w tym roku podobną rewitalizację?

W tym roku planujemy wykonanie dziewięciu kompleksowych rewitalizacji podwórek. Po wykonaniu prac ziemnych i ciągów pieszych tereny te objęte zostaną pracami rekultywacji zieleni. Łącze z pracami prowadzonymi przy ul. Kasprowicza 81/85 i 105 będą to tereny przy ulicach: Marymoncka 155, 157, 159, Kasprowicza 17 i 19, Magiera 5, Antyczna 4 i 6 oraz Marymoncka 35. Remont podwórka przy ul. Kasprowicza 81/85 jest częścią rewitalizacji bielańskich podwórek, którą lubię określać mianem: „Bielańskich Rewolucji Podwórkowych”.
 

IS: Jaki jest Pana program dalszego rozwoju dla dzielnicy Bielany?

Wyzwania, przed którymi obecnie stoimy to zwiększenie ilości miejsc zabawowych w otoczeniu budynków komunalnych i wspólnotowych. Jeśli zaś chodzi o sprawy infrastrukturalne to konieczne jest przebicie ul. Nocznickiego do ul. Marymonckiej. Dzięki moim staraniom inwestycja ta znalazła się w planach inwestycyjnych Miasta St. Warszawy na lata 2018-2019.

Z roku na rok staram się również poprawiać infrastrukturę budynków komunalnych. W roku 2017 bardzo gruntowną termomodernizację przeprowadziliśmy na budynkach przy ulicy: Pęcickiej 23, Wrzeciono 65b i Palisadowej 5d. W tym roku termomodernizację przeprowadzimy na budynku przy ul. Wrzeciono 65a. Zależy mi na tym, aby słowo „komunalne” nie kojarzyło się jako z czymś „gorszym”. Chciałbym dalej rozwijać współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu odnawiania przestrzeni publicznej obok budynków.
 

IS: W związku z jesiennymi wyborami samorządowymi czego Pan życzy mieszkańcom?

Integrowanie społeczności lokalnych, zarówno tych skupionych w spółdzielniach, jak i wspólnotach mieszkaniowych, uważam za podstawę funkcjonowania nowoczesnego samorządu terytorialnego. Nasza wspólnota zaczyna się od dzielnicy – łączy nas mieszkanie na Bielanach. Pragnę z całego serca zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w procesie rewitalizacji podwórek. Przede wszystkim chciałbym, aby zachowany został kierunek angażowania mieszkańców dzielnicy do brania współodpowiedzialności za ich najbliższe otoczenie. Wygląda to tak: wspólnota mieszkaniowa zgłasza się do nas z prośbą o wydzierżawienie przestrzeni przyległej do budynku. Jednocześnie wyraża chęć, by gmina tą przestrzeń odnowiła zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W zamian wspólnoty mieszkaniowe zobowiązują się do dbania o zieleń wokół budynków, pokrywając przy tym niewielkie koszty tego działania, a polegające na podlewaniu posadzonej zieleni. ZGN Bielany prowadzi prace polegające na remoncie ciągów pieszych, przebudowuje miejsca postojowe, wykonuje dodatkowe nasadzenia zieleni, dzięki czemu podwórka na Bielanach zyskują nową funkcjonalność i poprawia się estetyka tych przestrzeni.
 

IS: Czego zatem możemy Panu życzyć w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi?

Zdrowia.

Dziękuję za rozmowę: Anna Przerwa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda