mobile
REKLAMA

Konkurs - wygraj książkę "Chłopiec w lesie" . Wydawnictwa HarperCollins

Razem z wydawnictwem HarperCollins przygotowaliśmy konkurs! Mamy dla Was do wygrania książkę – Maxwell Smart „ Chłopiec w lesie"

Piotr Wróbel
Konkurs - wygraj książkę "Chłopiec w lesie" . Wydawnictwa HarperCollins

Przejmujące wspomnienia chłopca, który przeżył wojnę, ukrywając się w polskich lasach. Historia Maxwella Smarta to wyjątkowe świadectwo wytrwałości, empatii, odwagi oraz ducha walki z przeciwnościami losu, którym koniec wojny nie położył kresu.

 

Rodzinę Maxwella Smarta zabito na jego oczach, kiedy miał 11 lat. Koczując w lesie, ukrywał się w wykopanej przez siebie norze i żywił tym, co podebrał z upraw okolicznych rolników. Przymierający głodem i odziany w podarte szmaty, niejednokrotnie unikał śmierci z rąk nazistów i ukraińskich zbirów.

Po kilku miesiącach spędzonych samotnie w lesie, Maxwell spotkał chłopca, który błąkał się w pobliżu, szukając jedzenia. Janek także był sam; podobnie jak Maxwell niedawno został sierotą i obaj szybko się zaprzyjaźnili. Wspólnie zrobili w ziemi schron, który miał umożliwić im przetrwanie zimy. Pewnego dnia w pobliżu ich kryjówki doszło do masakry, a chłopcy znaleźli ocalałą z niej małą dziewczynkę, wtuloną w ramiona zamordowanej matki. Maxwell i Janek uratowali dziecko, płacąc za swój czyn straszliwą cenę.

Niewiarygodna opowieść Maxa o heroizmie inspiruje i dowodzi niezłomności ludzkiego ducha. Z okrucieństwa wojny wyłania się człowiek, który zostaje cenionym artystą i oferuje światu piękne dzieła sztuki, tak odmienne od okropieństw własnego cierpienia. Boy in the Woods to niezwykły dokument o czasach, które nigdy nie powinny zostać zapomniane.

 

Książce patronują lubimyczytac.pl, Wirtualna Polska i Histmag  

„Pamiętam, jak się ukrywałem, kiedy byłem w lesie, sam, zmarznięty, głodny, brudny, moim jedynym marzeniem było mieć kromkę chleba i przeżyć do następnego dnia, i nie dać się zabić”. – Maxwell Smart 

 

O AUTORZE:

 Maxwell Smart, a właściwie Oziac Fromm, urodził się w 1930 r. w Buczaczu w Polsce (obecnie Ukraina), mieście, w którym przed wojną 60% mieszkańców stanowiła ludność żydowska. Szacuje się, że przeżyło tylko około 100 z 8000 żydowskich mieszkańców. Oprócz rodziców Smart stracił młodszą siostrę i 62 członków swojej dalszej rodziny. Po wojnie Smart wędrował po Europie, zarabiając na kwitnącym czarnym rynku, zwłaszcza na wymianie walut. Trafił do obozu dla przesiedleńców. Ostatecznie wyjechał do Kanady dzięki Kanadyjskiemu Kongresowi Żydów. W Kandzie rozpoczął prosperujący biznes, założył rodzinę. W 2006 roku otworzył Galerie d’Art Maxwell, w której wystawia dziesiątki swoich płócien.

Maxwell Smart to imię, które przyjął wkrótce po przybyciu do Kanady, w 1948 roku, ponieważ sądził, że jego kanadyjskie brzmienie pomoże mu zapomnieć o przeszłości. Wiedział też, że nie brakuje mu sprytu. Przeżył do końca wojny, a potem, będąc jeszcze nastolatkiem, szybko poprawił swoją sytuację materialną.

„Chłopiec w lesie” to wspomnienie najgorszego okresu w jego życiu.

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Polajkuj konkursowy wpis na Facebooku i udostępnij go, a w komentarzu poniżej lub w komentarzu na Facebooku odpowiedz na pytanie: dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę wydawnictwa HarperCollins 

Odpowiedzi można udzielać do dnia 19.03.2023 do godziny 23:59.

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane  do dnia 20.03.2023 roku.

Uwaga! Nagrody czekają na odbiór do 10 dni od rozwiązania konkursu.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem www.informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 08.03.2023 do 19.03.2023 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na polajkowaniu postu konkursowego na Facebooku, udostępnieniu go i umieszczeniu w terminie od 08.03.2023 do 19.03.2023 roku komentarza z odpowiedzią na pytanie „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę  wydawnictwa HarperCollins  pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu lub na Facebooku.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia  Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 20.03.2023 roku. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu zrezygnuje lub nie zgłosi się po odbiór nagrody, przez 10 dni od ogłoszenia wyniku Konkursu, trafia ona do puli  nagród Informatora Stolicy przeznaczonych na konkursy.

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda