mobile

KONKURS! Wygraj książkę pt. „Geniusz” A. Scotta Berga, Wydawnictwa Czwarta Strona

Razem z Wydawnictwem Czwarta Strona przygotowaliśmy Konkurs! Mamy dla Was książkę „Geniusz” A. Scotta Berga, która była podstawą scenariusza fenomenalnego filmu w reż. Michaela Grandagera.

Redakcja
KONKURS! Wygraj książkę pt. „Geniusz” A. Scotta Berga, Wydawnictwa Czwarta Strona

Zasady konkursu:    
Co trzeba zrobić?    
Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę pt. ‘Geniusz’ A. Scotta Berga?"
Odpowiedzi można udzielać do dnia 14.12.2017 do godziny 23:59    
Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 15.12.2017 roku.
Uwaga! Odbiór nagrody osobisty - w redakcji Informatora Stolicy, ul. G. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa.
Regulamin konkursu:    
1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/informatorstolicy/    
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na Facebooku prowadzonym przez Organizatora pod adresem URL: https://www.facebook.com/informatorstolicy/ zwanym dalej „Serwisem”, w dniach od 08.12.2017 do 14.12.2017 roku.    
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®.
Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®.
Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®.
6. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.    
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.    
9. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.    
10. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; posiada nie fikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u
przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage'u.
11. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 08.12.2017 do 14.12.2017 roku komentarza z odpowiedzią "dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać książkę ‘Geniusz’ A. Scotta Berga?" pod danym postem konkursowym z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.    
12. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.    
13. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.    
14. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.    
15. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.    
16. Laureat Konkursu zostaną wyłoniony i ogłoszeni na ścianie (wallu) Fanpage'a w Serwisie Facebook® dnia 15.12.2017 roku. Publikacji, o której mowa będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu.    
17. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość na messenger do Organizatora Konkursu.    
18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u.
19. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
20. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda