mobile
REKLAMA

Konkurs! Wygraj zaproszenie na spektakl GABINET w reżyserii Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej z Pauliną Holtz i Rafałem Koseckim!

Razem z Teatrem Młyn zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie - mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na spektakl pt. „Gabinet” w reż. Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej w wykonaniu Pauliny Holtz i Rafała Koseckiego.

Redakcja/ fot. J. Karczewski
Konkurs! Wygraj zaproszenie na spektakl  GABINET w reżyserii Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej z Pauliną Holtz i Rafałem  Koseckim!

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie na spektakl pt. Gabinet w reż. Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej w wykonaniu Pauliny Holtz i Rafała Koseckiego”. 

Do wygrania podwójne zaproszenia na spektakl:

3.03 (sobota) godz. 16:00 - dwa podwójne zaproszenia
lub
4.03 (niedziela) godz. 19:00 - trzy podwójne zaproszenia

Odpowiedzi można udzielać do dnia 02.03.2018 do godziny 12:00.

Wyłonieni zwycięzcy zostaną opublikowani dnia 02.03.2018 roku, po godz. 12:00.

W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie zgłosi się w ciągu 1 godziny od informacji o wygranej, Redakcja wyłoni (w zastępstwie) kolejnego Laureta.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem portalu Informator Stolicy pod adresem https://informator-stolicy.pl
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronie www prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: https://informator-stolicy.pl zwanym dalej „Portalem”, w dniach od 01.03.2018 do 02.03.2018 roku, do godz. 12:00.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi.
6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
8 Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Portalu przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa.
10. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 01.03.2018 do 02.03.2018 roku, do godz. 12:00 komentarza z odpowiedzią „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać podwójne zaproszenie na spektakl pt. Gabinet w reż. Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej w wykonaniu Pauliny Holtz i Rafała Koseckiego” pod danym wpisem konkursowym umieszczonym na Portalu.
11. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
12. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 5 Laureatów Konkursu – autorów najciekawszych Zgłoszeń Konkursowych według oceny Komisji Konkursowej.
13. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
14. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie 5 Laureatów Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
15. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni i ogłoszeni na Portalu dnia 02.03.2018 roku, po godz. 12:00. Publikacji, o której mowa będzie podlegała nazwa użytkownika danego Laureata Konkursu.
16. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 1 godziny od momentu ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość do Organizatora Konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Portalu.
18. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
19. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Portalu.
20. W przypadku, gdy Laureat Konkursu nie zgłosi się w ciągu 1 godziny od informacji o wygranej, Redakcja wyłoni (w zastępstwie) kolejnego Laureta.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda