mobile

Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020

Warszawa realizując program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” podejmuje działania wzmacniające uczestnictwo młodzieży w życiu miasta. Narzędzia partycypacji i dialogu dostępne w mieście nie mają ograniczeń wiekowych, co czyni je otwartym również na młodzież.

Redaakcja/ fot.pixabay
Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020

Dotychczas Warszawa podczas trzech edycji programu przeznaczył na realizację projektów młodzieżowych ponad 1 mln złotych. Zgłaszane przez młodzież pomysły były bardzo różnorodne: dotyczyły zarówno aranżacji przestrzeni szkolnych i podwórkowych, działań międzypokoleniowych, udziału w warsztatach tematycznych oraz organizacji festiwali artystycznych.

- Chcemy, aby każdy mieszkaniec, w tym także ten młody, mógł powiedzieć, że Warszawa jest „jego miastem”, miastem, które słucha potrzeb mieszkańców i odpowiada na ich oczekiwania. Zachęcamy młodych mieszkańców do podejmowania oddolnych inicjatyw i kreujemy rozwiązania wspierające ich realizację – mówią koordynatorzy Programu z Centrum Komunikacji Społecznej.

Jednym z pierwszych programów wspierających młodych mieszkańców była Aktywna Warszawska Młodzież, dzięki której młodzież mogła otrzymać pomoc w realizacji swoich pomysłów. Wsparcie merytoryczne, organizacyjne jak i finansowe przy realizacji działań naukowych, edukacyjnych, obywatelskich, kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych czy związanych ze środowiskiem lokalnym, mogli otrzymać wszyscy chętni uczniowie warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Od zeszłego roku w stolicy prowadzone są działania pod nazwą Samorządna Młodzież upowszechniające wiedzę na temat budżetu partycypacyjnego i inicjatywy lokalnej wśród młodzieży i wspierające tę grupę wiekową w korzystaniu z narzędzi partycypacji. W ramach pierwszej edycji młodzież zgłosiła 33 projekty do budżetu partycypacyjnego oraz 8 wniosków o inicjatywę lokalną. Od września br. proces jest kontynuowany, by wzmacniać uczestnictwo młodzieży w życiu miasta, a także spowodować wzrost aktywności społecznej i zaangażowania w sprawy swojego najbliższego otoczenia przy wykorzystaniu dostępnych miejskich mechanizmów.

Na półmetku jest pierwsza edycja Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. W ramach akademii blisko 50 uczestników profesjonalizuje swoje działania w obszarze samorządów uczniowskich, młodzieżowych rad oraz grup nieformalnych poprzez udział w warsztatach, spotkaniach z trenerami, ekspertami i innymi zaproszonymi gośćmi. Elementem Akademii jest także trening zadaniowy, w ramach którego młodzież przygotuje mini-projekty, które będą wykorzystywać mechanizmy partycypacji obywatelskiej. Podsumowaniem Akademii będzie uroczysta gala zaplanowana na grudzień.

Od marca tego roku młodzi warszawiacy otrzymali dodatkową możliwość realizacji swoich pomysłów wzbogaconą o komponent przygotowywania i testowania rozwiązań na projekty innowacji. Urząd m.st. Warszawy realizuje projekt pod nazwą Przedsiębiorcza młodzież, w ramach którego osoby w wieku 16-24 l. mogą spróbować swoich sił w realizacji projektów społecznych, a uczniowie szkół ponadpodstawowych w przygotowaniu prototypów innowacji technicznych, a potem obrony ich przed biznesowym jury. Celem projektu jest wsparcie młodzieży na ścieżce kariery zawodowej, w szczególności poprzez: upowszechnianie i rozwijanie kompetencji i umiejętności sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu oraz tworzenie przestrzeni do bezpośredniego kontaktu młodzieży ze środowiskiem biznesu i potencjalnymi pracodawcami. Istotnym komponentem zadania jest wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi poprzez finansowanie projektów i pomysłów młodzieży na działania społeczne, a także w zakresie przygotowania prototypów innowacji technicznych czy rozwiązań biznesowych.

Dotychczas wpłynęło 19 zgłoszeń projektów społecznych, w tym 12 zgłoszeń grup uczniowskich i 7 zgłoszeń grup studenckich, z czego 13 wybrano do realizacji. W pierwszej edycji konkursu na innowacje wybrano łącznie 12 z 17 zgłoszonych prototypów do opracowania. Każda z grup projektowych otrzymała wsparcie mentorskie studentów zaangażowanych w działalność Kół Naukowych (głównie z Politechniki Warszawskiej) i środki finansowe w kwocie do 1500 zł.

Jurorzy dokonali wyboru 4 prototypów, które uzyskały status „Rekomendowany do nagrody”. Ostateczna decyzja odnośnie wyboru laureatów zostanie podjęta po kolejnej edycji konkursu na innowacje tj. w grudniu 2017 r. Autorzy najlepszych projektów innowacji otrzymają nagrody finansowe, które mogą przeznaczyć na dalszy rozwój i doskonalenie swoich pomysłów. Do 13 października trwa kolejny nabór na projekty społeczne i innowacje techniczne.

Wszelkie pytania dotyczące działań realizowanych w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” można przesyłać na adres: politykamlodziezowa@um.warszawa.pl lub przez Facebook Programu: Młoda Warszawa


 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda