mobile

Odśnieżanie – na kim spoczywa obowiązek, co powinno być odśnieżone

To, co dla jednych oznacza zabawę dla innych pracę. Tak jest w przypadku opadów śniegu. Dla dzieci to frajda, dla właścicieli, administratorów i zarządców posesji to dodatkowa praca. Na kim spoczywa obowiązek odśnieżania chodników i dachów? Zapytaliśmy o to warszawską Straż Miejską.

Natalia Karcz - Kaczkowska
Odśnieżanie – na kim spoczywa obowiązek, co powinno być odśnieżone

Zimą jak bumerang powraca pytanie o to, kto ponosi odpowiedzialność za odśnieżanie chodników i czy trzeba odśnieżać dachy. Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie? Odpowiedzi na te pytania to nie domysły. Kwestie odśnieżania zostały uregulowane prawnie, zarówno w ustawie o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i stosowną uchwałą Rady Warszawy (§8 Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy). - Regulamin określa, że uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z ciągów komunikacyjnych należy do właścicieli lub zarządców nieruchomości, na których te ciągi komunikacyjne są zlokalizowane. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych będących elementem drogi publicznej spoczywa na zarządcy drogi. Jednak jeśli jest ona położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości sąsiedniej, to właściciel tej nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia zanieczyszczeń z drogi dla pieszych. Nie będzie on mieć tego obowiązku w sytuacji, kiedy na drodze dla pieszych jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych – wyjaśnia w odpowiedzi na nasze pytania referat prasowy Straży Miejskiej w Warszawie.

Kiedy zatem należy rozpocząć odśnieżanie?

Wielu osobom wydaje się, że w momencie, w którym rozpoczynają się opady śniegu równocześnie powinno rozpocząć się odśnieżanie. Jednak w przepisach kwestia ta została dokładnie sprecyzowana. Zgodnie z prawem, odśnieżanie chodnika powinno się rozpocząć bezpośrednio po ustaniu opadów.

Skoro jest i obowiązek jest również przewidziana kara za jego niedopełnienie.

- Niewywiązanie się z obowiązku oczyszczenia drogi jest wykroczeniem, za które grozi grzywna w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł – informuje nas Straż Miejska. Jednak może się okazać, że nie będzie to jedyna kara, jaka spadnie na osobę niewywiązującą się ze swojego obowiązku. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której przechodzeń dozna szkody, czyli najprościej ujmując, np. poślizgnie się i złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku to odpowiedzialność za to, jak podkreśla Straż Miejska -Spoczywa na osobie, która ma prawny obowiązek je usunąć. Co do zasady, roszczenia w kwestii odszkodowania za doznaną krzywdę rozpatruje się na drodze cywilnej. O fakcie doznanej szkody należy powiadomić osobę odpowiedzialną za usuwanie ww. zanieczyszczeń z chodnika. Należy także udokumentować taki fakt i ustalić świadków zdarzenia – doprecyzowują przedstawiciele Straży Miejskiej.

Co z kwestią odśnieżania dachów?

Właściciele i zarządcy obiektów muszą pamiętać nie tylko o odśnieżaniu chodników, ale również o odśnieżaniu dachów. Zaleganie w nadmiernych ilościach śniegu na dachu obiektu uznawane jest za zagrożenie mogące spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Osoby, które chciałyby zbagatelizować ten fakt, powinny przypomnieć sobie katastrofę z 28 stycznia 2006 roku, gdzie w trakcie ogólnopolskiej wystawy gołębi runą dach Międzynarodowych Targów Katowickich właśnie pod naporem zbyt dużej ilości śniegu. Zginęło 65 osób, a 170 zostało rannych. Dlatego warto pamiętać, że właściciele bądź zarządcy obiektu muszą usuwać nadmiar śniegu z dachu.

fot. pixbay

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda