mobile
REKLAMA

Okres lęgowy ptaków zakłócony na Białołęce? Dzielnica wyjaśnia

- Przy ulicy Świderskiej/Maciejewskiego trwa wycinka drzew. W czasie okresu lęgowego. Brawa dla urzędników wydających pozwolenia – zaalarmowała nas czytelniczka. O sytuację zapytaliśmy Urząd Dzielnicy Białołęka. Odpowiedź urzędu prezentujemy w całości

NKK
Okres lęgowy ptaków zakłócony na Białołęce? Dzielnica wyjaśnia

Kilka dni temu skontaktowała się z nami zaniepokojona czytelniczka wskazując, że na jednej z działek w rejonie ul. Świderskiej i Maciejewskiego prowadzona jest wycinka drzew. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że obecnie trwa okres lęgowy ptaków.

Z informacji, jakie do nas dotarły wynikało również, że o zgodę na wycinkę drzew pierwotnie ubiegał się podmiot gospodarczy, któremu odmówiono wycinki, następnie w tej samej kwestii do urzędu zgłosiła się osoba fizyczna. W tym drugim przypadku zgoda została wydana.

Skierowaliśmy pytania do Urzędu Dzielnicy Białołęka. Poniżej prezentujemy odpowiedź urzędu:

Z informacji, jakie dotarły do naszej redakcji wynika, że w momencie, gdy o wycinkę drzew starała się firma zgoda na wycinkę nie została udzielona, zaś gdy po kilku miesiącach z taką samą prośbą, dotyczącą tego samego terenu zgłosiła się osoba prywatna taka zgoda została wydana.

Pierwotnie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dokonał podmiot gospodarczy, który był właścicielem działki. Ze względu na to, że z procedury zgłoszenia mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne a nie podmioty gospodarcze, odmówiliśmy przyjęcia zgłoszenia. Następnie w lutym 2024 r. dokonano ponownego zgłoszenia z tym, że jako właściciel działki widniała osoba fizyczna. Potwierdziliśmy ten fakt w oparciu o złożoną dokumentację. Zgodnie z prawem w takim przypadku zgłaszający jedynie informuje nas o zamiarze wycięcia roślin i dostarcza mapę z zaznaczonymi drzewami, które zamierza usunąć. Urząd ma 21 dni na przeprowadzenie wizji w terenie, a następnie w ciągu 14 dni może wnieść sprzeciw, ale jedynie wówczas, gdy drzewa mają charakter pomnikowy, są zaznaczone w planie miejscowym jako drzewa do zachowania lub teren podlega konserwatorowi zabytków. W tym wypadku żadne z tych okoliczności nie występowały, nie było więc podstaw do sprzeciwu. Osoba fizyczna dostaje tzw. milczącą zgodę i ma możliwość usunięcia drzew w ciągu 6 miesięcy. Jednak nie może przez kolejne 5 lat uzyskać pozwolenia na budowę w związku z działalnością gospodarczą. Gdyby właściciel to zrobił, zostanie mu naliczona opłata za usunięcie drzew.

Dlatego nasi urzędnicy, przeprowadzając wizję w terenie po wniosku osób fizycznych, mierzą drzewa także na wypadek sytuacji, gdyby ten 5 letni okres nie został zachowany.  

Co ważne - nie tylko osoby fizyczne mogą się starać o usunięcie drzew. Jednak w przypadku m.in. przedsiębiorców, deweloperów czy spółdzielni obowiązuje inna procedura i bardziej restrykcyjne przepisy. Podmioty gospodarcze muszą składać wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, który kończy się wydaniem decyzji. Za drzewa powyżej określonych parametrów, które podmiot gospodarczy chce usunąć – naliczamy opłaty albo zobowiązujemy do nasadzeń zastępczych.

- Kiedy była dokonana ostatnia wizja ornitologiczna na drzewach, które zostały przeznaczone do wycinki?

Wizję w terenie nasi urzędnicy przeprowadzają po wpłynięciu zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew. Zawsze wtedy oglądają szczegółowo wszystkie rośliny. Jeśli na którymś drzewie jest gniazdo – zaznaczają to w protokole i informują właścicieli, że wycięcie takich drzew jest możliwe jedynie po uzyskaniu odstępstwa od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

- Czy w tym przypadku mają zastosowanie przepisy dotyczące zakazu wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków. Czerwiec jest uznawany za taki okres.

Zapisy ustawy o ochronie przyrody, w szczególności zapisy dotyczące ochrony gatunków dziko występujących roślin i grzybów oraz zwierząt objętych ochroną gatunkową mają zastosowanie dla wycinki w każdym okresie. Wnioskodawca został pouczony o odpowiedzialności karnej w przypadku naruszenia zapisów ustawy.

- Ile drzew ma zostać usuniętych i jaki jest powód tej wycinki?

Zgodnie z przepisami, przy procedurze zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dla osób fizycznych nie mamy prawa żądać podania przyczyny wycinki. W protokole, który powstał po wizji w terenie, ujęliśmy 142 drzewa do usunięcia. Część z nich była w złym stanie fitosanitarnym, cztery drzewa były z gniazdami lub dziuplami i tu na usunięcie jest potrzebne odstępstwo od RDOŚ. Ostatecznie właściciel wykreślił z protokołu trzy dęby w dobrym stanie fitosanitarnym, które pierwotnie miały być usunięte.

Wiemy, że sprawa została zgłoszona do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Również skierowaliśmy pytania do GIOŚ, gdy otrzymamy odpowiedzi opublikujemy je.

O wycince drzew w okresie lęgowym w innym miejscu Warszawy informuje dziś Radio Dla Ciebie. Chodzi o teren w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie, gdzie prowadzone są prace związane z budową nowej trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego.. - Budowa tramwaju wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku jest prowadzona zgodnie ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi, w tym i zgodnie z dokumentem, który nakłada na nas obowiązek ochrony środowiska także w czasie budowy i jest to decyzja środowiskowa - powiedział w rozmowie z RDC Maciej Dutkiewicz.
 

fot. Czytelniczka 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda