mobile
REKLAMA

Powstały pierwsze dzienne domy pobytu dla osób z chorobami otępiennymi

Na terenie Mazowsza rozpoczęły w tym roku swoją działalność rozpoczną trzy dzienne domy pobytu dla osób z chorobami otępiennymi. - Zapewniamy chorym odpowiednie zajęcia i terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości, a opiekunom – czas na pracę zawodową i odpoczynek. Co ważne, duża część domów dziennej opieki działa w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w których samorządów lokalnych na ogół nie stać na tworzenie tego typu placówek – mówi Anna Brzezińska z samorządu województwa mazowieckiego.

IS
Powstały pierwsze dzienne domy pobytu dla osób z chorobami otępiennymi

Na terenie województwa mazowieckiego powstaje sieć dziennych domów opieki dla osób z chorobami otępiennymi. Jest to pierwsza tego typ sieć placówek w całym kraju. W tym roku swoją działalność rozpoczną trzy nowe placówki. Pierwsze domy w ramach sieci dziennych domów pobytu zaczęły powstawać w 2020 r. Powstawały i do tej pory funkcjonują dzięki dofinansowaniu z samorządu województwa mazowieckiego – łącznie jest to już kwota bliska 58,5 mln zł.

W tym roku do sieci dołączyły 3 nowe placówki (w sumie jest ich już 15) – od maja działa Dzienny Dom Pobytu „Obok Lasu" w Grębiszewie koło Mińska Mazowieckiego prowadzony przez Fundację „Opieka Plus, w lipcu pracę rozpocznie Stowarzyszenie „Dla Przyszłości Sierpca” i Powiatu Sierpeckiego, a w sierpniu – Dzienny Dom Pobytu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie.

W sieci są też:

Z Alzheimerem na co dzień – Drewnicka Przystań” i „Z Alzheimerem na co dzień – Drewnicki Azyl” – dwie placówki w Ząbkach pod Warszawą (pow. wołomiński) prowadzone przez Fundację Zdrowie w Głowie,

Dzienny Dom Pobytu w Serocku (pow. legionowski) prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,

Dom Dziennego Pobytu „Jesteśmy razem” w Zalesiu Górnym (pow. piaseczyński) prowadzony przez Fundację „Terapeuci Dla Rodziny”,

Dzienny Dom Pobytu w Ostrołęce prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną „Validus”,

Dzienny Dom Pobytu „Radosna Przystań” w Radomiu prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”,

Dom Dziennego Pobytu „Leśny Zakątek” w Klukówku (gm. Świercze, pow. pułtuski) prowadzony przez Fundację Gwiazdka,

Dzienny Dom Pobytu w Kuznocinie (pow. sochaczewski) prowadzony przez Fundację Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Dzienny Dom Pobytu w Siedlcach prowadzony przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Płockie Centrum Alzheimera prowadzone przez Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera,

Dzienny Dom Pobytu – „Przystań” w Myśliborzycach (pow. płocki) prowadzony przez Fundację „Mocni Mocą Nadziei”,

Aktywny Senior 5G w Sierpcu prowadzony przez VICTORIĘ Mazowiecką Inicjatywę Społeczną.

- Ogromną zmianą dla całych rodzin jest wsparcie psychologiczne opiekunów chorych osób. Mają możliwość zrozumieć zjawisko, jakim podlega ich bliski, a jednocześnie uczą się korzystania z chwili wytchnienia, którą otrzymują, gdy osoba chora jest na zajęciach. Tak powinny być zorganizowane lokalne usługi społeczne, czyli jednocześnie rozwiązywać kilka problemów. Zostało to docenione przez ekspertów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w dotychczasowych monitoringach. Prezentowaliśmy też DDP-y jako modelowy przykład deinstytucjonalizacji na jednym z europejskich seminariów w Barcelonie – zaznacza Aleksander Kornatowski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Jak działają placówki?

Placówki działają na ogół przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przez osiem godzin dziennie (od rana do godzin popołudniowych). Podopieczni mogą liczyć m.in. na terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych, treningi umiejętności codziennych, rehabilitację, terapię ruchem – gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną, muzykoterapię, a także pomoc logopedy, dietetyka czy psychologa. Są też organizowane zajęcia kulinarne, zajęcia komputerowe, masaże relaksacyjne czy grill w ogródku i występy artystyczne.

Wparcie dla rodzin

Na wsparcie mogą liczyć również członkowie rodzin. Osobom sprawującym faktyczną opiekę nad chorymi są zapewnione m.in. poradnictwo psychologiczne, edukacja na temat metod radzenia sobie ze stresem, w tym np. nauka metod relaksacyjnych, opieka wytchnieniowa czy organizacja samopomocowych grup wsparcia.

Domy Opieki Medycznej

Inną formą wsparcia są Domy Opieki Medycznej, których sieć powstaje obecnie w ramach programu pilotażowego w woj. mazowieckim.

są domami dziennego pobytu adresowanymi do osób z chorobami otępiennymi. W 2023 r. rozpoczęło działalność 14 DOM-ów, a ze świadczeń w ramach programu skorzystało 416 uczestników i 136 opiekunów. W marcu i maju 2024 r. dołączyło kolejnych 5 placówek, a w czerwcu – 2.

Jak wyjaśnia samorząd województwa mazowieckiego w programie mogą wziąć udział osoby z postawioną diagnozą choroby/zespołu otępiennego w fazie łagodnej i średnio zaawansowanej oraz wymagające opieki dziennej, dla minimum 16 osób. DOM-y działają przez cały rok we wszystkie dni robocze, co najmniej 9 godzin dziennie w sposób ciągły. Uczestnicy mają przez ten czas zapewnione konsultacje psychologiczne, zajęcia terapeutyczne czy kulinarne, treningi: funkcji poznawczych, umiejętności codziennych, terapię zajęciową i reminiscencyjną, arteterapię, biblioterapię, a także zajęcia logopedyczne czy z edukacji zdrowotnej. Uczestnicy i ich bliscy mogą też skorzystać z konsultacji dietetycznych i konsultacji z pracownikiem socjalnym. Świadczenia w ramach DOM udzielane są nieodpłatnie.

Jak wskazują władze samorządu mazowieckiego aż 600 tys. osób w Polsce zmaga się z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera. Niebawem może być ich nawet dwukrotnie więcej.


fot. Samorząd woj, mazowieckiego

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda