mobile

Priorytety na Mokotowie

O dotychczasowych osiągnięciach i planach rozwoju Mokotowa opowiada nam Bogdan Olesiński, od ośmiu lat Burmistrz Mokotowa, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, wieloletni samorządowiec, Burmistrz Ursusa w latach 2006-2010.

 

Anna Przerwa
Priorytety na Mokotowie

Informator Stolicy: Panie Burmistrzu, dobiega końca Pana druga kadencja. Jak podsumowałby Pan ostatnie cztery lata zarządzania dzielnicą? Czy udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele?

Bogdan Olesiński: Nasze cele zawsze definiowane są w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wpisane są tam najważniejsze inwestycje, które jako dzielnica zamierzamy realizować. W ostatnich czterech latach inwestycje wpisane do WPF albo zostały już zrealizowane, albo są wciąż realizowane. Na niektóre inwestycje dopiero będziemy rozpisywać przetargi. Taką sztandarową inwestycją w tej kadencji była budowa Domu Kultury „KADR” przy ul. Przemysława Gintrowskiego 32. Inwestycja trwała ponad 3 lata i pochłonęła prawie 27 mln zł. Obecnie jest to najnowocześniejszy Dom Kultury na Mokotowie. Odbywają się tam pokazy filmowe, przedstawienia teatralne i muzyczno-taneczne, wernisaże, koncerty, eventy. Prowadzone są różnego rodzaju zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Korzysta z nich regularnie prawie 1300 osób miesięcznie. Jest tam też bardzo nowoczesna sala kinowo-teatralna, a także tzw. cyklorama – specjalne pomieszczenie do robienia zdjęć bez cieni. Sporą popularnością cieszą się warsztaty plastyczne, malarskie, fotograficzne, taneczne (np. zumba), a także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej czy pilates. To pokazuje jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia w tym regionie Mokotowa.

Ogólnie można powiedzieć, że priorytetem w tej kadencji była modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej i bazy oświatowej. Na te cele przeznaczamy najwięcej pieniędzy z dzielnicowego budżetu. W tej kadencji udało nam się m.in. przedłużyć aleję KEN od granicy z dzielnicą Ursynów do ul. Wałbrzyskiej, wiadukt przez Dolinkę Służewiecką oraz odcinek od ul. Wilanowskiej do ul. Domaniewskiej. Właśnie ogłaszamy przetarg na przebicie ul. Woronicza od ul. Etiudy Rewolucyjnej do Żwirki i Wigury.

W tej chwili pracujemy również nad dokumentacją projektową ul. Noworacławickiej na odcinku od ul. Dolnej wzdłuż ogródków działkowych do ul. Sobieskiego na wysokości ul. Ludwiga van Beethovena. Droga ta jest konieczna, gdyż ul. Dolna i Chełmska są tak zakorkowane, tak że gdybyśmy chcieli je teraz remontować w całości, to nie byłoby którędy „puścić” ruchu samochodowego. W godzinach szczytu cała Dolna i Chełmska dosłownie stoją. Natomiast ul. Noworacławicka odprowadzi większość ruchu w stronę Wilanowa i Trasy Siekierkowskiej. W tej chwili wystąpiliśmy już o decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Ponadto zaczynamy budować małą uliczkę Juraty na Sadybie Oficerskiej – wykonawca ma termin na wykonanie tego zadania do końca września 2018r. Ogłosiliśmy również już drugi przetarg na przebudowę ul. Bokserskiej – na ten cel mamy zarezerwowane prawie 4,4 mln zł. Problem to zmiana rynku na rynek wykonawcy, których propozycje cenowe przekraczają wyceny danej inwestycji.

 

IS: Na jakie jeszcze inwestycje mogą liczyć mieszkańcy Mokotowa w tym roku?

B.O: W całej tej kadencji przystąpiliśmy do modernizacji bazy oświatowej, a zwłaszcza obiektów sportowych – przyszkolnych boisk i hal sportowych. W zeszłym roku ukończyliśmy budowę kompleksu sportowego przy ul. Niegocińskiej – hala sportowa i basen. Ukończona została również rozbudowa Przedszkola nr 305 przy ul. Bryły 8. Dzięki temu uzyskaliśmy sto dodatkowych miejsc. Obecnie do tej placówki może uczęszczać 200 dzieci.

Planujemy skończyć w 2018 roku budowę żłobka przy ul. Spartańskiej oraz budowę 4 oddziałowego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212. Przeprowadzamy również termomodernizację wielu budynków oświatowych, m.in. w Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3, Zespole Szkół nr 3 przy ul. Joliot-Curie 13, w dwóch liceach ogólnokształcących przy ul. Joliot-Curie 14 i przy ul. Dolnej 6 oraz w Przedszkolu nr 300 przy ul. Portofino oraz w Przedszkolu nr 244 przy ul. Niegocińskiej 9, w Przedszkolu nr 228 przy ul. Marzanny, w ZSHTiG przy ul. Krasnołęckiej 3, czy w Szkole Podstawowej nr 107 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212. Przebudujemy także Szkołę Podstawową nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33. W pierwszym etapie prac zmodernizowana zostanie część sportowa oraz wykonana zostanie termomodernizacja budynku.

Najbardziej teraz zależy nam na widocznej poprawie bazy sportowej mokotowskich szkół. Już teraz budujemy sześć kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 191 przy ul. Szaramowicza 12, Szkole Podstawowej nr 119 przy ul. Pułku Baszta 3, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych przy ul. Wiśniowej 56, XLIX Liceum Ogólnokształcące przy ul. Joliot-Curie 14, XXVIII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Wiktorska 99 oraz Szkole Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10. Finalizujemy również przedłużenie ul. Gagarina, tzw. ul. Nowoczerniakowską (Czerniakowska BIS), na odcinku od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej.

 

IS: Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie, a co za ewentualną porażkę pełniąc funkcje Burmistrza dzielnicy Mokotowa?

B.O: Największym sukcesem była budowa dwóch domów kultury – Służewski Dom Kultury przy ul. Jana Sebastiana Bacha 15, który powstał za mojej poprzedniej kadencji oraz wspominany już Dom Kultury „KADR” – a także budowa Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40a. Cieszę się również z tego, że coraz większym zainteresowaniem na Mokotowie cieszy się Noc Bibliotek. Za sukces uważam również uchwalenie dużej ilości Miejscowych Placów Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Mokotowa. Dzięki temu udaje nam się chronić tereny zielone i zapobiegać chaotycznej zabudowie Mokotowa przez deweloperów. Najbardziej zaś ubolewam nad tym, że czasem muszę przesuwać terminy realizacji dzielnicowych inwestycji. Potrzeby Mokotowa są bowiem znacznie większe niż zatwierdzany przez Radę Miasta budżet.

 

IS: Jakie najczęściej projekty do budżetu partycypacyjnego zgłaszają mieszkańcy Mokotowa?

B.O: Mieszkańcy Mokotowa bardzo aktywnie starają się partycypować w planowanych inwestycjach na dzielnicy. Co roku zgłaszają mnóstwo różnych pomysłów na nowe inwestycje. Najczęściej wnioski dotyczą budowy czy modernizacji placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych, naprawy chodników, nasadzeń, małej architektury, montażu ławek i koszy na śmieci, budowy wybiegów dla psów, doświetlenia ulic, skrzyżowań i przejść dla pieszych etc. Uważam jednak, że te podstawowe potrzeby mieszkańców powinny być realizowane przez urząd w ramach bieżącej działalności. Budżet partycypacyjny natomiast powinien służyć realizacji tzw. miękkich projektów – warsztatów czy zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Osobiście bardzo mi się podobają takie projekty, jak: projekt rodzinnych warsztatów dla wszystkich „Wspólne soboty”, cykl turniejów brydżowych, trening pamięci dla seniorów, zajęcia nordic walking dla dorosłych i seniorów na terenie Sadyby, warsztaty kulinarne „Ku zdrowiu przez smaki świata”, „Kulturalne Stegny” – koncerty kameralne na Stegnach, edukacyjne spacery przyrodnicze po Sielcach, Mokotowskie dechy do tańca.

 

IS: Jaki jest Pana program dalszego rozwoju dzielnicy Mokotów?

B.O: Dalszy rozwój Mokotowa to na pewno konieczność budowy nowych dróg, zwłaszcza na nowych osiedlach. Pozyskanie ok. 700 nowych miejsc w żłobkach. To również przebudowa istniejących przedszkoli i szkół, aby dostosować te instytucje do istniejących przepisów. Dalsza termomodernizacja placówek oświatowych i wymiana oświetlenia, dzięki której baza oświatowa zyska spore oszczędności. Budowa szkół i przedszkoli na Dolnym Mokotowie, Siekierkach i Augustówce. Nowe osiedla będą też potrzebować boisk sportowych, skwerów, parków i terenów zielonych.

Staramy się już teraz nadążać za szybkim rozwojem miasta, czego dowodem jest budowa ul. Czerniakowskiej BIS, wzdłuż której planowana jest budowa linii tramwajowej, czy planowana budowa ul. Noworacławickiej. Mam nadzieję, że będzie mi dane osobiście nadzorować tę tak potrzebną mieszkańcom Mokotowa inwestycję.

 

IS: Czego zatem możemy Panu życzyć w związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi?

B.O: Sukcesu wyborczego. Fajnie byłoby, gdyby los sprawił, że dane mi będzie dokończyć rozpoczęte na Mokotowie inwestycje.

 

IS: A czego Pan życzy mieszkańcom?

B.O: Rozsądnych i przemyślanych decyzji wyborczych oraz uśmiechu i pogody ducha na co dzień.

 

Rozmowę przeprowadziła Anna Przerwa.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda