mobile
REKLAMA

Rektor warszawskiej niepublicznej szkoły wyższej z zarzutami

Śląski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 7 osobom, w tym rektorowi warszawskiej uczelni niepublicznej oraz byłej prezes uzdrowiska w Rymanowie Zdroju – przekazała Prokuratura Krajowa.

 

mat.pras.
Rektor warszawskiej niepublicznej szkoły wyższej z zarzutami

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatury w Rzeszowie zatrzymali w dniu 21 lutego 2024 r. siedem osób w wielowątkowym śledztwie dotyczącym m.in. zorganizowanej grupy przestępczej działającej na jednej z niepublicznych szkół wyższych w Warszawie oraz nieprawidłowości związanych z działalnością byłej prezes uzdrowiska w Rymanowie Zdroju. 

Prokuratorskie zarzuty
Prokurator zarzucił byłej prezes zarządu uzdrowiska w Rymanowie Zdroju (Iwonie O.) łącznie dwanaście przestępstw polegających m.in. na usiłowaniu oszustwa na szkodę NFZ w Rzeszowie na kwotę 221.301 złotych poprzez podanie nieprawdy w dokumentacji będącej podstawą do uzyskania dotacji z tytułu działań zmierzających przeciwdziałaniom skutkom pandemii CIVID-19, a także przyjmowaniu korzyści majątkowych, przywłaszczeniu mienia stanowiącego własność uzdrowiska, fałszowaniu dokumentów urzędowych, wręczeniu korzyści majątkowej innej osobie pełniącej funkcję publiczną oraz nakłanianiu świadków do składania fałszywych zeznań.

Fałszowanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych i korupcja na wyższej uczelni niepublicznej w Warszawie.
Pozostałe sześć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw polegających na wystawianiu poświadczających nieprawdę dokumentów ukończenia studiów podyplomowych i przyjmowaniu w związku z tym korzyści majątkowych oraz osobistych.

Rektor kierujący grupą przestępczą
Kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą Pawłowi Cz. w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej rektora wyższej uczelni niepublicznej prokurator zarzucił popełnienie łącznie 30 przestępstw polegających przede wszystkim na przyjmowaniu korzyści majątkowych w zamian za wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci świadectw ukończenia studiów podyplomowych, a także popełnienie przestępstw nadużycia stosunku zależności służbowej i doprowadzenia innych osób do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym, a także kierowania gróźb wobec świadków w celu wywarcia wpływu na ich zeznania w niniejszej sprawie.
Pozostałym zatrzymanym zarzucono również udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez Pawła Cz. i popełnienie wspólnie z nim przestępstw związanych z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za wystawianie poświadczających nieprawdę dokumentów ukończenia studiów podyplomowych.

Środki zapobiegawcze
Wobec trzech podejrzanych prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielając argumentację prokuratora uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie, przy czym w odniesieniu do podejrzanej Iwony O. zastrzegł możliwość zmiany tego środka zapobiegawczego pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł.
Wobec pozostałych podejrzanych zastosowane zostały wolnościowej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 40.000 złotych do 100.000 złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi uczestnikami postępowania oraz zakaz opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów.
W dotychczasowym śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 30 osobom. 

 

fot. pixbay

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda