mobile
REKLAMA

Skwer przed śródmiejskim urzędem dzielnicy będzie służyć mieszkańcom

Śródmieście przejmuje administrowanie zaniedbanym terenem przed urzędem dzielnicy. Znikną chaszcze, pojawią się ławki, namiot dla mieszkańców i ozdobna roślinność. Objęcie skweru opieką dzielnicy stało się możliwe dzięki umowie podpisanej przez władze Śródmieścia z prywatnym właścicielem terenu.

inf. prasowa
Skwer przed śródmiejskim urzędem dzielnicy będzie służyć mieszkańcom

Umowa użyczenia została podpisana 16 października br. To efekt wielomiesięcznych starań burmistrza Śródmieścia Aleksandra Ferensa. Dokument zakłada bezpłatne udostępnienie terenu śródmiejskiemu samorządowi. Ten w zamian zobowiązał się do regularnego sprzątania skweru, pielęgnacji zieleni, a także urządzenia tego miejsca. W pierwszej kolejności plac zostanie oczyszczony z samosiejek. Jego urządzanie ruszy wczesną wiosną 2021 r. Na skwerze planowane jest ustawienie ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery i ozdobnej roślinności. Umowa obowiązuje do końca października 2023 r. W jej treści zawarto klauzulę umożliwiającą przedłużenie okresu udostępniania działki.

 

Skwer przy ul. Nowogrodzkiej stanowi własność prywatną, co oznacza, że tylko jego właściciel uprawniony jest do ingerencji w tę nieruchomość. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Poznańskiej teren przed urzędem został przeznaczony na zieleń urządzoną. Śródmieście zwracało się do właściciela o doprowadzenie działki do ładu, jednak mimo to jej wygląd pozostawiał wiele do życzenia. Choć ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz oparty na niej regulamin przyjęty przez Radę m.st. Warszawy nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątania nieczystości, to brak jest wymogu koszenia trawy i samosiejek. Straż miejska może więc nałożyć mandat za bałagan, ale nie ma skutecznych narzędzi do wyegzekwowania należytego zagospodarowania trawnika. – Ubolewaliśmy nad wyglądem tego miejsca. Naszym zdaniem powinno ono mieć charakter reprezentacyjny choćby ze względu na swoje usytuowanie. Teraz, dzięki naszym staraniom i dobrej woli właściciela działki, za którą dziękuję, sytuacja nareszcie się odmieni. Mieszkańcy zyskają cieszące oko miejsce do odpoczynku – mówi Aleksander Ferens. – Być może uda się tu także uruchomić niewielką wystawę plenerową na przykład prezentującą twórczość śródmiejskich artystów – dodaje.

 

 

Urząd dzielnicy w dobie koronawirusa

Poprawa estetyki okolicy nie będzie jedyną korzyścią płynącą z zawarcia umowy. Od teraz możliwe stanie się także zadbanie o komfort mieszkańców odwiedzających urząd dzielnicy. Od początku trwania pandemii COVID-19 śródmiejski Wydział Obsługi Mieszkańców funkcjonuje w zmieniony sposób. Zasady pracy urzędu zostały dostosowane do wytycznych organów sanitarno-epidemicznych. Mieszkańcy wchodzą do urzędu pojedynczo, a strefa obsługi została ograniczona do przeszklonej wnęki. To właśnie tutaj – a nie w urzędowych pokojach – odbywają się też niezbędne konsultacje z pracownikami merytorycznymi. Urząd zachęca do komunikacji mailowej lub telefonicznej. Nowy system, choć minimalizuje ryzyko zakażenia koronawirusem, wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Mieszkańcy zmuszeni są do oczekiwania na swoją kolej na dworze. Przed deszczem i wiatrem ochroni ich jednak specjalny namiot, który pojawi się przed budynkiem urzędu na początku listopada br.

 

Zmiany wprowadzone w WOM na ogół spotykają się ze zrozumieniem mieszkańców. Niekiedy pojawiają się jednak postulaty przywrócenia zasad obowiązujących przed epidemią. – Choć rozumiemy argumenty i sami chętnie wrócilibyśmy do normalnego trybu funkcjonowania urzędu, to jesteśmy zmuszeni czekać z tym do chwili, gdy minie zagrożenie wywołane przez COVID-19. Zniesienie ograniczeń zmniejszających ryzyko zakażenia, zwłaszcza w sytuacji galopującej liczby zachorowań, naraziłoby zdrowie odwiedzających nas mieszkańców. Na szali znalazłaby się także ciągłość pracy urzędu dzielnicy – wyjaśnia burmistrz Śródmieścia. Jak dodaje: pomimo wprowadzonych zmian urząd dzielnicy zachowuje pełną wydajność pracy, realizuje wszystkie sprawy i dochowuje terminów.

 

 

Źródło: UD Śródmieście

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda