mobile
REKLAMA

Strefa Czystego Transportu w ogniu krytyki. Ordo Iuris domaga się jej unieważnienia

Instytut Ordo Iuris, organizacja zajmująca się ochroną praw i wolności konstytucyjnych, złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego, aby ten uchylił uchwałę Rady m. st. Warszawy wprowadzającą Strefę Czystego Transportu na terenie miasta. Instytut twierdzi, że uchwała narusza wiele praw obywatelskich, takich jak wolność przemieszczania się, prawo do własności czy prawo do ochrony zdrowia

Jakub Bielawski
Strefa Czystego Transportu w ogniu krytyki. Ordo Iuris domaga się jej unieważnienia

Ordo Iuris kontra Strefa Czystego Transportu

Uchwała o Strefie Czystego Transportu została przyjęta 7 grudnia 2023 r. po siedmiogodzinnych obradach, które były pełne kontrowersji i wątpliwości prawnych. Uchwała zakłada, że od 1 stycznia 2024 r. na obszarze określonym przez Radę miasta będzie obowiązywał zakaz wjazdu pojazdów z silnikami spalinowymi, z wyjątkiem niektórych kategorii, takich jak pojazdy uprzywilejowane, służby ratownicze czy osoby niepełnosprawne. Na uchwalenie wątpliwego w kwestii prawnej przepisu zareagował Instytut Ordo Iuris, który postanowił skierować wniosek do Wojewody Mazowieckiego, by ten uchylił uchwałę Rady m. st. Warszawy.

Czy wojewoda przychyli się do ich argumentów?

W piśmie przygotowanym przez prawników podniesiono szereg zarzutów wobec uchwały. Zdaniem Instytutu, uchwała jest niezgodna z Konstytucją RP, ponieważ ogranicza podstawowe prawa i wolności obywateli, w tym m.in. wolność przemieszczania się, prawo do własności, wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa czy prawo rodziny do szczególnej pomocy państwa.

Ponadto, Ordo Iuris zarzuca, że uchwała narusza inne, szczegółowe przepisy prawa.
We wniosku do Wojewody Mazowieckiego zwrócono uwagę na nieprecyzyjny i sprzeczny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych sposób określenia granic Strefy Czystego Transportu. Wskazano też, że uchwała nie określiła sposobu organizacji ruchu, który jest wymagany przy wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu. Instytut zarzucił także brak precyzji przy określaniu zakresu wyłączeń z zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu.

Instytut krytykuje również sposób, w jaki Rada miasta przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie uchwały. Według Instytutu konsultacje były jednostronne i nie uwzględniały opinii i interesów wszystkich zainteresowanych stron. Instytut zarzuca, że materiały używane w konsultacjach były tendencyjne i promowały Strefę Czystego Transportu jako jedyną słuszną opcję.

Wojewoda ma 30 dni na decyzję

Instytut Ordo Iuris zapowiada, że będzie monitorował dalszy przebieg sprawy i będzie bronił praw i wolności obywateli przed nieuzasadnionymi ingerencjami władz lokalnych.

- Wniosek złożony przez Instytut Ordo Iuris jest wyrazem sprzeciwu wobec tak radykalnych decyzji Rady miasta Warszawa, które ingerują w życie wielu mieszkańców. Teraz Wojewoda Mazowiecki będzie musiał podjąć decyzję, czy unieważnić uchwałę, zaskarżyć ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy też utrzymać ją w mocy nie podejmując żadnych działań. Innymi słowy, musi się opowiedzieć za poszanowaniem praw i wolności konstytucyjnych, czy realizacji celów politycznych ugrupowania, z którego się wywodzi – komentuje mec. Kamil Smulski z Instytutu Ordo Iuris.

Wojewoda Mazowiecki ma 30 dni od przedłożenia mu uchwały na stwierdzenie jej nieważności. Może również zaskarżyć uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który może wówczas skargę albo oddalić i utrzymać w mocy uchwałę, albo uchylić zaskarżony akt prawny. Cały wniosek przygotowany przez Instytut można zobaczyć pod tym linkiem.

fot.Pixabay

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda