mobile
REKLAMA

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci – czym jest i jakie efekty daje TUS?

Umiejętności społeczne są całkowicie niezbędne dla każdego człowieka, który wchodzi w interakcję z innymi ludźmi, czy to już na etapie edukacji, jak i w późniejszym dorosłym życiu. Dzieci, które mają trudności z samodzielnym wypracowaniem tych umiejętności, mogą skorzystać z treningu nazywanego TUSem. Czym właściwie jest Trening Umiejętności Społecznych, kiedy warto wysłać dziecko na takie zajęcia i jakie dają one efekty?

Artykuł sponsorowany
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci – czym jest i jakie efekty daje TUS?

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci?

Trening Umiejętności Społecznych, w skrócie TUS, to regularnie prowadzone zajęcia w formie warsztatów, podczas których dzieci aktywnie ćwiczą umiejętności przydatne w codziennym życiu. Podczas takich zajęć mają one okazję trenować między innymi komunikację werbalną i niewerbalną, pewność siebie, asertywność, panowanie nad silnymi emocjami czy rozwiązywanie konfliktów. Najczęściej korzystają z nich dzieci ze spektrum autyzmu oraz zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Zajęcia prowadzone w ramach Treningu Umiejętności Społecznych są dostosowywane do wieku uczestniczących w nich dzieci i często przybierają formę różnego rodzaju zabaw. Mogą to być między innymi ćwiczenia w parach, zajęcia plastyczne, odgrywanie ról, dyskusje prowadzone w grupie czy na przykład lekcje technik radzenia sobie ze stresem albo złością.

Kiedy warto zapisać dziecko na TUS i jakich efektów się spodziewać?

TUS to zajęcia przeznaczone dla dzieci w różnym wieku, które zmagają się z różnymi trudnościami. Szczególnie poleca się je dla dzieci, które doświadczają:

 • problemów komunikacyjnych, trudności z wyrażaniem własnych myśli, formułowaniem wypowiedzi czy nawet utrzymywaniem kontaktu wzrokowego i zainteresowania wypowiedzią drugiej osoby;
 • problemów z wchodzeniem i utrzymywaniem relacji z rówieśnikami;
 • problemów z kontrolowaniem emocji, w tym zarówno stresu, jak i lęku bądź złości, co często może wiązać się z buntowniczym lub wręcz agresywnym zachowaniem;
 • problemów z własną samooceną i wyznaczaniem granic, trudności z postrzeganiem własnych zalet, brakiem pewności siebie i asertywności.

Trening Umiejętności Społecznych bywa również nieocenionym wsparciem dla dzieci w chwilowych trudnościach związanych na przykład ze zmianami zachodzącymi w rodzinie oraz tych, których problemy z zachowaniem i funkcjonowaniem wśród ludzi wywodzą się z zaburzeń rozwojowych takich jak między innymi spektrum autyzmu czy ADHD.

Dzięki regularnemu uczestniczeniu w zajęciach TUS dziecko może nabrać większej samoświadomości, sprawniej określać swoje potrzeby, umiejętniej panować nad emocjami i kontrolować swoje zachowanie. Skuteczność TUS w dużej mierze zależy od indywidualnych trudności dziecka i jego zaangażowania, wybranych metod pracy, a także wsparcia, które kilkulatek otrzymuje w domu.

TUS w nowej warszawskiej placówce Senso Senso

Na warszawskim Mokotowie pojawiła się nowa placówka, w której organizowane są regularne spotkania dla dzieci w ramach Treningu Umiejętności Społecznych. Trening został podzielony na 9 pełnych bloków tematycznych, wyczerpujących tematykę:

 1. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie emocji
 2. Kontrola nad negatywnymi emocjami i ich wyrażanie
 3. Interakcje społeczne, w tym zawieranie i utrzymywanie przyjaźni
 4. Podstawy autoprezentacji
 5. Asertywność i empatia
 6. Prowadzenie dialogu
 7. Współpraca i rozwiązywanie konfliktów
 8. Rozumienie zasad i kontekstów społecznych
 9. Budowanie pozytywnego wizerunku siebie i pozytywnej samooceny

W centrum wspomagania rozwoju dzieci Senso Senso, o którym więcej przeczytasz na oficjalnej stronie internetowej pod adresem https://www.sensosenso.pl/, powstaje kilka grup, do których dzieci przydzielane są pod kątem wieku, posiadanych umiejętności i indywidualnych potrzeb. Zapisy na zajęcia zawsze poprzedza indywidualna konsultacja, podczas której specjalista ma okazję poznać Twoje dziecko, zrozumieć jego trudności i wybrać jak najlepsze metody pracy. Szczegóły oferty TUS w Senso Senso znajdziesz tutaj https://sensosenso.pl/zakres-pomocy/terapia/trening-umiejetnosci-spolecznych.

Warsztaty są prowadzone przez certyfikowanego terapeutę z dużym doświadczeniem. Za wyborem Senso Senso przemawiają również świetnie wyposażone sale, pełne zabawek i materiałów do pracy z dziećmi, które zapewniają mile spędzony czas, a zarazem zdobywanie, ćwiczenie i utrwalanie nowych umiejętności.

 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda