mobile

UWAGA KONKURS MIKOŁAJKOWY! Wygraj podwójne zaproszenie do Teatru WARSawy na dowolny spektakl repertuarowy!

Zobacz co trzeba zrobić, by wygrać jedno podwójne zaproszenie do Teatru WARSawy na dowolny spektakl repertuarowy! Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Redakcja
UWAGA KONKURS MIKOŁAJKOWY! Wygraj podwójne zaproszenie do Teatru WARSawy na dowolny spektakl repertuarowy!

Zasady konkursu:

Co trzeba zrobić?

Napisz w komentarzu, „dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać zaproszenie na to wydarzenie?"

Odpowiedzi można udzielać do dnia 13.12.2017 do godziny 23:59

Wyłonienie zwycięzcy zostanie opublikowane dnia 14.12.2017 roku. Odbiór nagrody w redakcji Informatora Stolicy, ul. G. Daniłowskiego 2/4, 01-833 Warszawa.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/informatorstolicy/
2. Organizatorem konkursu jest firma P&D Idea zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na Facebooku prowadzonym przez Organizatora pod adresem URL: https://www.facebook.com/informatorstolicy/ zwanym dalej „Serwisem”, w dniach od 06.12.2017 do 13.12.2017 roku.
4. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®.
6. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
9. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
10. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która: posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski; posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; posiada nie fikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®; zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; opublikowała w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage'u przynajmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe swojego autorstwa za pośrednictwem ściany (walla) na Fanpage'u.
11. Zgłoszenie Konkursowe polega na umieszczeniu w terminie od 06.12.2017 do 13.12.2017 roku komentarza z odpowiedzią "dlaczego właśnie Ty chcesz wygrać zaproszenie?" pod danym postem konkursowym z wykorzystaniem konta zarejestrowanego użytkownika Serwisu Facebook® należącego do Uczestnika.
12. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
13. Po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 1 Laureata Konkursu – autora najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego według oceny Komisji Konkursowej.
14. Przy ocenie Zgłoszeń Konkursowych Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria: oryginalna i nietuzinkowa odpowiedź.
15. Prawidłowe przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Laureata Konkursu zapewnia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób. W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby ze strony Organizatora.
16. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony i ogłoszony na ścianie (wallu) Fanpage'a w Serwisie Facebook® dnia 14.12.2017 roku. Publikacji, o której mowa będą podlegały nazwy użytkowników Serwisu Facebook® danego Laureata Konkursu.
17. Laureat Konkursu zobowiązany jest w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu przesłać wiadomość na messenger do Organizatora Konkursu.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie pogorszy ona warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej publikacji na Fanpage’u.
19. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
20. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.

 

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda