mobile
REKLAMA

Warszawa pomaga dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym

Specjaliści alarmują, że skala problemów ze zdrowiem psychicznym dzieci i nastolatków w Polsce jest coraz większa. Dlatego jednym z priorytetów miasta, jest troska o kondycję psychiczną młodych warszawianek i warszawiaków

Informacja prasowa
Warszawa pomaga dzieciom i młodzieży w kryzysie psychicznym

– Jeszcze przed wybuchem pandemii co 5 dziecko doświadczało kryzysu psychicznego. A kolejne lockdowny, nauka zdalna i brak kontaktu z rówieśnikami, wojna w Ukrainie - dramatycznie nasiliły to zjawisko. Państwowy system opieki w tym zakresie jest niewydolny, dlatego rozwijamy miejską ofertę pomocową, która obejmuje: wsparcie w szkołach, sieć poradni psychologiczno-pedagogicznych, dostęp do specjalistów w miejskich podmiotach leczniczych, szkolenia dla rodziców na temat walki z depresją u dzieci i nastolatków, grupy wsparcia dla ich bliskich i kadry szkolnej – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

– Kryzys psychiczny może dotknąć dziecko w każdej rodzinie - i konserwatywnej, i o poglądach liberalnych. Naszym zadaniem, jako dorosłych, jest zapewnienie wsparcia młodym ludziom i okazanie im zrozumienia – zaznacza Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy.

Jak dodaje Agnieszka Justyna Zaremba, dyrektorka Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii, jednej z miejskiej poradni specjalistycznej, ważna w pracy terapeutycznej jest konsekwencja i ciągłość działań: – Dzięki wsparciu finansowemu Warszawy, rozszerzamy swoją działalność i współpracujemy z innymi miejskimi poradniami uzupełniając wzajemnie naszą ofertę pomocową. Dzieci i młodzieży z problemami jest bardzo dużo, ponieważ z powodu pandemii wiele rodzin straciło swoje „mechanizmy obronne” i umiejętność radzenia sobie z kryzysami – mówi Agnieszka Zaremba.

Wsparcie dla każdego ucznia

Miejska oferta pomocowa dla młodych warszawianek i warszawiaków to rozbudowany system wsparcia. Jak informuje prezydent Trzaskowski, Warszawa przeznaczy kolejne 2 mln zł na program „Szkoła dobrostanu psychicznego”, aby na poziomie placówek oświatowych zapewnić wsparcie dla każdego z uczniów.

– W ramach opieki oferujemy dostęp do miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych - w zeszłym roku szkolnym odbyło się w nich ponad 80 tys. wizyt, w tym konsultacji, zajęć grupowych, diagnoz, zajęć terapeutycznych. Organizujemy też webinary dla rodziców, podczas których eksperci wyjaśniają, jak rozpoznać depresję u dziecka. To niezwykle ważne, aby włączać bliskich w proces dbania o zdrowie psychiczne dzieci dodaje.

W każdej miejskiej szkole uczniowie mają zapewnioną opiekę psychologa lub pedagoga. W zależności od potrzeb, placówki oferują również pomoc innych specjalistów - logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz reedukatorów.

W poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie kolejny rok realizowany jest program „Szkoła dobrostanu psychicznego” - dostępne są konsultacje z terapeutami rodzinnymi, dietetykami, psychiatrami, warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli. Pomoc odbywa się na terenie przedszkoli, szkół i w poradniach.

Warszawa proponuje także szeroką ofertę doskonalenia i wsparcia dla nauczycieli oraz dyrektorów przygotowaną przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.  Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele mogą korzystać też z pomocy Psychologicznego Centrum Wsparcia. Specjaliści pełnią dyżury telefoniczne i udzielają doraźnych konsultacji. 

Pomoc specjalistów w miejskich przychodniach i szpitalach

W 2022 roku łącznie z opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w miejskich przychodniach i szpitalach skorzystało blisko 9 tys. dzieci i młodzieży, którym udzielono ponad 52 tys. porad.

W ramach systemu  w Warszawie działają ośrodki, gdzie dzieci, młodzież oraz ich bliscy mogą liczyć na wsparcie psychologów czy terapeutów środowiskowych.

W miejskich przychodniach funkcjonują także poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży m.in. na Żoliborzu, Woli, Ursynowie, w Wawrze. Aby się umówić nie potrzeba skierowania, a w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) wizyty są bezpłatne. Placówki zapewniają konsultacje zgodnie ze współczesnymi standardami diagnozy i terapii.

Na terenie Warszawy znajdują się również środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, które zapewniają kompleksową pomoc specjalistów, w tym lekarzy psychiatrów –placówki działają przy Szpitalu Wolskim oraz w przychodniach na Pradze-Południe, Woli, w Ursusie.

Szkoły i przedszkola dbają o relacje

Na początku marca stołeczni radni poparli wniosek prezydenta Warszawy o dofinansowaniu wyjść do kina czy muzeum dla każdego ucznia oraz udziału przedszkolaków w wydarzeniach kulturalnych.

Program „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” zakłada 50 zł dofinansowania dla każdego ucznia na udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Z projektu skorzysta ponad 230 tys. dzieci i młodzieży z miejskich placówek oświatowych. Ważną przesłanką, aby wznowić ten program po pandemicznej przerwie, były wyniki badań przeprowadzone wśród warszawskich uczniów i uczennic, które pokazały, że jedną z poważniejszych przyczyn kryzysu zdrowia psychicznego był brak kontaktów rówieśniczych, wyalienowanie i trudności w nawiązywaniu nowych kontaktów.

Z kolei z programu „Kulturalny przedszkolak”, będą mogły skorzystać wszystkie samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, czyli ponad 55 tys. dzieci w wieku 3-6 lat. Projekt zakłada udział najmłodszych w koncertach, spotkaniach z artystami, muzykami czy wizyty w instytucjach kultury.

Warszawa przeznaczy na te programy dla uczniów i przedszkolaków ponad 14 mln zł.

fot.UMW

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda