mobile
REKLAMA

Warszawa wnioskuje o 23,3 mln zł na remonty zabytków

Remont praskiego drewniaka przy ul. Kawęczyńskiej 26, prace zabezpieczające obiekty w Forcie Bema czy pierwszy etap hydroizolacji podziemnej groty Elizeum – to przykładowe zadania, które mogą być dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informacja prasowa
Warszawa wnioskuje o 23,3 mln zł na remonty zabytków

Po uzyskaniu wsparcia z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostanie wykonanych 10 zadań - 8 miejskich oraz 2 realizowane dzięki dotacjom przez podmioty zewnętrzne.

Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków udzieliło pozytywnych rekomendacji dla tematów nadesłanych przez dzielnice. Wybór nie był prosty, bowiem potrzeby są ogromne. Istotnym ograniczeniem była też liczba 10 wniosków, które mogliśmy złożyć. Niezmiernie ważnym kryterium przy ocenie był stopień przygotowania inwestycji, a także gwarancja wkładu własnego w wysokości min. 2%.

Inwestycje miejskie

Złożone przez miasto wnioski mają charakter przekrojowy. Wśród nich znalazły się aż trzy budowle dawnej Warszawy z końca XVIII wieku: Elizeum, wodozbiór Gruba Kaśka i Gołębnik przy ul. Puławskiej 59.

Zgłoszone zostały także budynki drewniane przy ul. Kawęczyńskiej 26 (XIX w.)  i Siarczanej 6 (pocz. XX w.), obiekty Fortu Bema z lat 1886–1890. Dwa wnioski dotyczą kompleksowego remontu modernistycznych kamienic z 1938 r. przy ul. Grzybowskiej 47 i 47a.

Inwestycje z dotacji

Rządowy program daje samorządom możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w formie dotacji dla podmiotów zewnętrznych. Został złożony wniosek o wsparcie finansowe prac konserwatorskich przy kaplicy grobowej rodziny Braeunig na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 - najstarszym pomniku żeliwnym z I połowy XIX wieku. Drugim zadaniem jest odtworzenie XIX-wiecznego wystroju architektonicznego elewacji frontowej kamienicy przy ul. Chmielnej 20 .

Nabór do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków został ogłoszony 24 listopada 2022 r. Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków. W programie każdy samorząd może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków, w limicie dofinansowania nieprzekraczającym dla każdego z wniosków 3 500 000 zł.

Wykaz obiektów

Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie dla następujących inwestycji:

1. Niezbędne prace remontowe, budowlano-konstrukcyjne i zabezpieczające, hydroizolacja w podziemnej grocie Elizeum w parku Na Książęcem - etap 1;

2. Wykonanie prac zabezpieczających i porządkowych w obiektach w Forcie Bema;

3. Przebudowa dwóch budynków drewnianych, wpisanych do rejestru zabytków, ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6;

4. Remont budynku usługowego z bramą wjazdową przy ulicy Puławskiej 59;

5. Remont zabytkowej studni „Gruba Kaśka”;

6. Remont i konserwacja oficyny Edmunda Burkego przy ul. Kawęczyńskiej 26;

7. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Grzybowskiej 47;

8. Remont zabytkowej kamienicy przy ul. Grzybowskiej 47a.

W naborze zostały również zgłoszone zadania realizowane przez podmioty zewnętrzne, w przypadku których wsparcie finansowe zostanie przekazane w formie dotacji:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie kaplicy grobowej rodziny Braeunig na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej 54/56/58 - wniosek Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy;

2. Odtworzenie wystroju architektonicznego elewacji frontowej od strony ul. Chmielnej w budynku przy ul. Chmielnej 20 - wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Chmielna 20.

fot.BSKZ

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda