mobile

Wsparcie finansowe dla Powstańców

Do 30 lipca Rada m.st. Warszawy przyznała 957 uczestnikom Powstania Warszawskiego nagrody pieniężne na kwotę prawie 5 mln zł.

inf. prasowa
Wsparcie finansowe dla Powstańców

Podobnie jak w roku 2018 i 2019, decyzją Radnych m.st. Warszawy, 16 stycznia 2020 r. została przegłosowana uchwała ustanawiająca w 2020 roku Powstańcom Warszawskim Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Nagrody pieniężne

Nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł brutto są przyznawane wszystkim żyjącym uczestnikom Powstania Warszawskiego, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagroda jest przyznawana również żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli zmarł on w 2020 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią. Nagrody otrzymują wszyscy powstańcy niezależnie od miejsca zamieszkania. Kwotę wypłaconych w 2020 roku do tej pory nagród to ok. 4,9 mln zł. Wypłacane nagrody to niejedyna forma finansowego wsparcia miasta na rzecz Powstańców.

 

Finansowanie pomocy społecznej

Dom dziennego wsparcia przy ul. Nowolipie 22 otrzymał finansowanie z budżetu miasta na lata 2020-2021 w wysokości 1,855 mln zł. W 2019 r. wydano 18 decyzji administracyjnych o zwolnieniu całkowitym z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej osobom z uprawnieniami kombatanckimi, którzy są Członkami Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP na kwotę ponad 42 tys. zł miesięcznie.

Osobom, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze realizowane w domu. Decyzją Rady m.st. Warszawy uczestnicy Powstania Warszawskiego zostali zwolnieni z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne. W 2019 roku był to koszt ponad 300 tys. zł (usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze).

 

Finansowanie opieki zdrowotnej

Warszawa finansuje działalność specjalistycznej przychodni dla kombatantów przy ul. Litewskiej 11/13 oraz badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wykonywane są przez Szpital Praski. Na realizację zadania w 2020 r. zaplanowano 850 tys. zł. Powstańcy mogą również korzystać z miejskiego programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej dla seniorów, którego kolejna edycja rozpocznie się jesienią tego roku.

 

Bezpłatne taksówki

Każdy z Powstańców otrzymał pocztą bezpłatną kartę umożliwiającą 10 darmowych przejazdów taksówką miesięcznie w granicach Warszawy. Od listopada 2018 roku do listopada 2019 roku na realizację usługi zaplanowano 1 mln zł. Taką samą kwotę, tj. 1 mln zł, zaplanowano na okres od grudnia 2019 r. do listopada 2020 r.

 

Wsparcie dla NGO

Na rzecz powstańców pracują również dotowane przez miasto organizacje i fundacje (Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundacja Cultura Memoriae, Fundacja Pomoc Potrzebującym, Fundacja ART) – koszt dotacji na okres od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosi 1,5 mln zł.

 

 

 

 

Źródło: UM Warszawa

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda