mobile

Wybory samorządowe 2018 - usprawnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Mieszkańcy, którzy w dniu głosowania skończą 75 lat albo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności mogą głosować przez pełnomocnika. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie.

Informacja prasowa/ fot. pixabay.com
Wybory samorządowe 2018 - usprawnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych

Warszawa głosuje
21 października br. odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy stolicy wybiorą w nich prezydenta, radnych m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy do odwiedzenia strony www.wybory.um.warszawa.pl gdzie znajduje się kompendium wiedzy nt. wyborów.

 

Głosowanie korespondencyjne
Jeśli masz orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności możesz głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłoś do Komisarza Wyborczego w Warszawie do 8 października. Możesz to zrobić telefonicznie (22 695 60 57), faxem (22 695 61 36) lub mailem (waw-dyr@kbw.gov.pl).

Pakiet wyborczy (zaadresowana koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładka w alfabecie Braille’a, jeśli o nią poprosiłeś), który wyśle urzędnik wyborczy, powinieneś otrzymać nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, do rąk własnych i za pokwitowaniem odbioru. Jeżeli nie będzie Cię w domu, doręczający zostawi informację o dacie powtórnej próby doręczenia, nie później niż jeden dzień od daty pierwszej próby.

Nie możesz głosować korespondencyjnie, jeżeli przebywasz w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym oraz ich oddziałach zewnętrznych oraz gdy głosujesz przez pełnomocnika.

Głosowanie przez pełnomocnika
Jeśli w dniu głosowania kończysz 75 lat lub posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności możesz głosować przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby.

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek z wymaganymi załącznikami złóż do 12 października w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy m.st. Warszawy właściwej ze względu na ujęcie w rejestrze wyborców. Wniosek możesz wysłać pocztą. Może go również złożyć w urzędzie dzielnicy w Twoim imieniu ktoś z rodziny, znajomych lub sąsiadów. Wniosek musisz podpisać, a jeżeli nie możesz tego zrobić, może go podpisać za Ciebie osoba, która ma być Twoim pełnomocnikiem.

Kto może być moim pełnomocnikiem?
Twoim pełnomocnikiem może być ktoś z rodziny lub sąsiadów. Ważne aby był wpisany do rejestru wyborców w tej samej dzielnicy co ty. Pełnomocnikiem nie może być osoba, wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania tego wyborcy, który udziela pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem nie może być też mąż zaufania ani kandydat w danych wyborach.

Więcej informacji na stronie http://wybory.um.warszawa.pl/ w zakładce usprawnienia dla niepełnosprawnych.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda