mobile
REKLAMA

Zarząd Dróg Miejskich walczy z nielegalnymi reklamami. Ratunkiem uchwała krajobrazowa?

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi regularne kontrole, aby zapewnić porządek na ulicach Warszawy. W samym październiku tego roku ZDM przeprowadził 1050 kontroli oraz usunął 57 reklam i 29 innych nielegalnych obiektów, które były umieszczone nieprzepisowo. ZDM nałożył też kary na właścicieli tych obiektów, które mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych

Jakub Bielawski
Zarząd Dróg Miejskich walczy z nielegalnymi reklamami. Ratunkiem uchwała krajobrazowa?

Bój o estetykę i bezpieczeństwo

ZDM sprawdza, czy reklamy, kioski, stoiska handlowe, pojemniki na odzież używaną, ogrodzenia i inne obiekty znajdujące się w pasie drogowym mają odpowiednie zezwolenie i nie stanowią zagrożenia dla ruchu drogowego. W 2022 roku ZDM przeprowadził ponad 16 tysięcy kontroli i usunął ponad tysiąc nielegalnych obiektów z pasa drogowego. ZDM wszczął też ponad 2 tysiące postępowań administracyjnych i wydał ponad tysiąc decyzji nakładających kary na właścicieli nielegalnych obiektów.

Kary za nielegalnie wyeksponowaną reklamę czy inny obiekt wydają się być całkiem surowe. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich - zgodnie z ustawą o drogach publicznych, kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi to dziesięciokrotność opłaty za okres, w którym reklama była wyeksponowana. Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod nośnik są różne i zależą m.in. od wielkości reklamy, czasu jej umieszczenia i kategorii drogi. Przykładowo pas drogowy drogi powiatowej był zajęty przez 30 dni przez reklamę o powierzchni 5 m kw., a stawka opłaty za zajęcie pasa drogowego wynosiła 3,10 zł. Mnożąc te wartości, kwota kary wyniosłaby 4650 zł.

ZDM zachęca mieszkańców, aby zgłaszali nielegalne obiekty w pasie drogowym poprzez Miejskie Centrum Kontaktu pod numerem 19115. Nielegalne nośniki reklamowe i inne obiekty, które zostały usunięte przez ZDM, trafiają do magazynu, gdzie czekają na odbiór przez właściciela. Właściciel musi pokryć koszty usunięcia, transportu i przechowywania obiektu. Obiekty nieodebrane lub niezidentyfikowane są utylizowane.

Reklamowy chaos ma ukrócić uchwała krajobrazowa

Usuwanie nielegalnych obiektów z pasa drogowego jest elementem szerszej polityki krajobrazowej dla Warszawy, co Zarząd Dróg Miejskich wyraźnie podkreśla. Projekt uchwały krajobrazowej, który ma na celu ograniczenie i uporządkowanie reklam, szyldów, małej architektury i ogrodzeń na terenie miasta, został wyłożony do publicznego wglądu w lutym i marcu 2023 roku.

Projekt uchwały został przedstawiony po raz pierwszy w 2017 roku, co wzbudziło duże zainteresowanie opinii publicznej. W 2018 roku zaktualizowana wersja dokumentu została udostępniona do publicznej konsultacji zgodnie z procedurami ustawowymi. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, projekt trafił do Rady m.st. Warszawy.

W dniu 16 stycznia 2020 roku radni prawie jednogłośnie przyjęli uchwałę, jednak została ona uchylona przez wojewodę mazowieckiego. Kolejne instancje sądowe rozstrzygnęły dalsze losy dokumentu w trakcie dwuletniego procesu. Po orzeczeniach sądów Miasto Stołeczne Warszawa zostało zobowiązane do ponownego uzgodnienia i udostępnienia dokumentu, co miało miejsce pod koniec lutego.

Wprowadza on m.in. zasadnicze ograniczenie liczby i formatów nośników reklamowych, ujednolicenie obiektów małej architektury oraz wykluczenie grodzenia osiedli modernistycznych. Projekt uchwały jest dostępny na stronie architektura.um.warszawa.pl.

fot.Pixabay

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda