mobile
REKLAMA

Kolejne drzewa pójdą pod topór?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują wycinkę kolejnych 250 drzew zlokalizowanych w pobliżu torów kolejowych na wolskich Odolanach oraz Czystem. Burmistrz dzielnicy Wola zwrócił się do zarządu spółki z prośbą o ponowne przeanalizowanie tej decyzji.

Informacja prasowa/ fot. pixabay
Kolejne drzewa pójdą pod topór?

PKP PLK S.A. powołując się na ustawę o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 257 drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych na Odolanach i Czystem. To już kolejnych tego typu wniosek kolejarzy, który wpłynął do wolskiego urzędu w ostatnich kilku miesiącach. Wcześniej PKP wnioskowało o wycinkę prawie 500 drzew z rejonu Odolan. – Skala tych wycinek jest ogromna, dlatego zwróciliśmy się do kolejarzy z prośbą o ponowne przeanalizowanie wycinki tak dużej liczby drzew. Kolejnym problemem jest to, że przepisy nie obligują PKP do realizacji nasadzeń zastępczych, dlatego apeluję do spółki kolejowej o zasadzenie nowych drzew na terenie naszej dzielnicy – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.   

Dwa przesłane do Urzędu Dzielnicy Wola wnioski PKP PLK S.A. dotyczą wycinki ponad 750 drzew różnych gatunków. – Bardzo dobrze znamy przepisy o transporcie kolejowym oraz zapisy rozporządzenia, które w sposób jednoznaczny określają warunki dopuszczające usytuowanie drzew w sąsiedztwie linii kolejowych. Niemniej jednak, dokonanie przez kolejarzy nasadzeń zastępczych ma kolosalne znaczenie dla zmniejszenia uszczerbku zasobów przyrody na terenie naszej dzielnicy Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty jeszcze raz apeluję do PKP o przemyślenie tej decyzji i bardzo liczę na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby - mówi Krzysztof Strzałkowski. 

Źródło: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda