mobile

Kulturalna Warszawa. Trzy konkursy dla NGO

Do 22 stycznia organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kulturalne projekty do trzech konkursów ogłoszonych przez Miasto Stołeczne Warszawę. Łącznie na trzy roczne konkursy stolica planuje przeznaczyć prawie siedem milionów złotych

Informacja prasowa
Kulturalna Warszawa. Trzy konkursy dla NGO

Kultura Warszawy - dzieła, projekty, wydarzenia

Ten roczny konkurs ma największy budżet - 4,9 mln zł. Jego celem jest budowanie zróżnicowanej i oryginalnej oferty kulturalnej miasta poprzez wsparcie interesujących projektów artystycznych w różnych dziedzinach kultury i sztuki, działań interdyscyplinarnych, a także twórczych i intelektualnych poszukiwań oraz badań w obszarze kultury. Projekty realizowane w ramach konkursu przyczynią się do rozwoju potencjału warszawskich środowisk artystycznych, praktykowania współpracy na polu kultury, także w wymiarze międzynarodowym, wniosą nowe wątki do refleksji nad kondycją i rolą kultury we współczesnym świecie. Więcej informacji w ogłoszeniu konkursowym, w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Różnorodna Warszawa

Konkurs z budżetem 1,5 mln zł, który wspiera działania społeczno-kulturalne i edukacyjne, angażujące mieszkanki i mieszkańców w kulturę oraz umożliwiające rozwój kompetencji twórczych, poznawczych i komunikacyjnych. Projekty zgłaszane do tego konkursu powinny kształtować postawy szacunku i solidarności pomiędzy uczestnikami/uczestniczkami oraz różnymi grupami, dzięki czemu przyczynią się do budowania różnorodnej, otwartej i inkluzywnej społeczności Warszawy. Zgłoszenia w konkursie należy składać do połowy stycznia. 

Dziedzictwo kulturowe Warszawy

Trzeci z ogłoszonych konkursów, z budżetem 400 tysięcy złotych, ma na celu wspieranie m.in. działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych upowszechniających wiedzę o historii Warszawy w wymiarze dziejowym, kulturowym i społecznym. Wśród priorytetów konkursu są: nowatorskie lub krytyczne odczytanie historii i tradycji Warszawy, odkrywanie lokalnego dziedzictwa, oddolnych tradycji oraz historii grup i społeczności dotychczas nierozpoznanych, badanie, dokumentacja, upowszechnianie dorobku warszawskich twórców i twórczyń oraz grup artystycznych. Zgłaszane projekty mogą także dotyczyć opracowań archiwalnych i digitalizacji historycznych zbiorów powiązanych z Warszawą, badań i upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kulturowego stolicy. 

fot.UMW

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda