mobile

Muzeum za 1 zł

Przez trzy jesienne miesiące każdy posiadacz karty warszawiaka będzie mógł zwiedzać stołeczne muzea płacąc za wejście zaledwie złotówkę. Projekt „Muzeum za 1 zł” jest wynikiem stanowiska Rady Miasta w sprawie warszawskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Informacja prasowa
Muzeum za 1 zł

„Warszawa obchodzi setną rocznicę odzyskania niepodległości pod hasłem „Warszawa. Stolica Wolności". Na bogaty program obchodów składają się wydarzenia w dzielnicach, w instytucjach miejskich oraz przygotowywane przez organizacje pozarządowe. Wszystkie te wydarzenia mają charakter obywatelski, wspólnotowy i włączający - pozwalający warszawiakom cieszyć się z odzyskanej 100 lat temu wolności i osiągnięć niepodległej ojczyzny” – czytamy w stanowisku radnych miejskich.

Ulgowe bilety będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada 2018 r. w 11 miejskich instytucjach kultury:
Muzeum Powstania Warszawskiego,
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,
Muzeum Karykatury
oraz w Muzeum Warszawy wraz z oddziałami, czyli w:
Muzeum Drukarstwa,
Muzeum Farmacji,
Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry,
Muzeum Ordynariatu Polowego,
Muzeum Warszawskiej Pragi,
Centrum Interpretacji Zabytku,
Korczakianum (od drugiej połowy września).

Dofinansowanie projektu z budżetu miasta to 660 tys. zł.

„Dobra pamięć”
Rada Miasta we wspomnianym stanowisku zaapelowała także, aby w ramach programu edukacyjnego „Dobra pamięć", uczniowie warszawskich szkół odwiedzili muzea historyczne: Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz Muzeum Warszawy przynajmniej raz podczas swego pobytu w szkole. Radni m.st. Warszawy wierzą, że tego rodzaju przedsięwzięcia przyczynią się nie tylko do lepszego zrozumienia dziejów Polski i naszego miasta, ale także, poprzez ich gruntowne pogłębienie, do budowania narodowej zgody i zrozumienia miejsca naszej ojczyzny we wspólnocie międzynarodowej.

M.st. Warszawa podczas programu „Dobra pamięć” realizuje w 2018 roku także projekt „Podróże pamięci. Treblinka”, który związany jest z obchodami 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. W obozie koncentracyjnym w Treblince zamordowano setki tysięcy mieszkańców Warszawy. Należy im się pamięć, w szczególności młodego pokolenia warszawiaków.
Stołeczny ratusz finansuje wyjazdy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do Treblinki, które są poprzedzone lekcją przygotowawczą oraz kończą się podsumowaniem. Materiały edukacyjne zostały opracowane i udostępnione przez Fundację Pamięć Treblinki.
W I edycji programu do muzeum w Treblince wiosną pojechali uczniowie 12 warszawskich szkół, natomiast od nowego roku szkolonego, podczas II edycji programu, były obóz koncentracyjny odwiedzi młodzież z 28 placówek. Łącznie w ramach dwóch edycji na zajęcia w Treblince dla 40 szkół przeznaczono z budżetu miasta 137 778 zł.

Od początku roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele będą mieli również do dyspozycji podręcznik ze scenariuszami zajęć opracowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES), co ułatwi szkołom wizyty i realizację własnych projektów podczas wyjazdów. Program będzie kontynuowany w roku przyszłym, w którym „Podróże pamięci” zostaną rozszerzone o wizytę w Muzeum - Miejscu Pamięci Palmiry, co będzie również wkładem w edukacyjne obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W realizowanym w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej projekcie „Muzealna EduAkcja Warszawy” opracowywane zostały m.in. muzealne gry miejskie dla uczniów, które w innowacyjny sposób przybliżają młodzieży ofertę kulturalną warszawskich muzeów.

Dwa lata temu Muzeum Warszawy po raz pierwszy przygotowało książkę dla wszystkich absolwentów warszawskich szkół ponadpodstawowych (ok. 17 tysięcy uczniów). Jest to varsavianistyczny prezent od Prezydent m.st. Warszawy dla uczniów kończących ten etap edukacji. To nawiązanie do przedwojennej inicjatywy prezydenta Stefana Starzyńskiego, który również corocznie przekazywał podobne książki warszawskim uczniom.
Na zdjęciu: konferencja prasowa nt. projektu „Muzeum za 1 zł”, od lewej: M.Naimska, wicedyrektor Biura Kultury, M.Krasucki, dyrektor Biura SKZ, E. Malinowska –Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta i M. Sielatycki, wicedyrektor Biura Edukacji.

Źródło i fot.: Urząd m.st. Warszawy

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda