mobile
REKLAMA

Wola interweniuje w sprawie planowanej przez PKP wycinki drzew na Odolanach

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują wycinkę prawie 500 drzew zlokalizowanych w pobliżu torów kolejowych na wolskich Odolanach. Burmistrz dzielnicy Wola zwrócił się do zarządu spółki z prośbą o ponowne przeanalizowanie tej decyzji.

Informacja prasowa/ fot. pixabay.com
Wola interweniuje w sprawie planowanej przez PKP wycinki drzew na Odolanach

PKP S.A. powołując się na ustawę o transporcie kolejowym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury złożyło wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 484 drzew mieszczących się w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych na Odolanach. Plany wycinki prawie 500 drzew na terenie tak intensywnie zabudowywanego osiedla wzbudziły zdecydowany sprzeciw zarówno mieszkańców Odolan, jak i zarządu Dzielnicy.
- Zwróciłem się z pismem do zarządu PKP S.A. z prośbą o ponowne przeanalizowanie zasadności wycinki takiej liczby miejskiej zieleni oraz o rozważenie możliwości wykonania nasadzeń zastępczych drzew, w liczbie nie mniejszej niż liczba drzew ujętych we wniosku kolejarzy. Niestety przepisy nie obligują kolejarzy do realizacji nasadzeń zastępczych - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola. - Bardzo dobrze znamy przepisy o transporcie kolejowym oraz zapisy rozporządzenia, które w sposób jednoznaczny określają warunki dopuszczające usytuowanie drzew w sąsiedztwie linii kolejowych. Niemniej jednak, mając na uwadze dynamiczny rozwój Woli, a jednocześnie konieczność prowadzenia wielu inwestycji, jak np. rozbudowa II linii Metra Warszawskiego czy intensywna zabudowa Odolan, które wiążą się z usuwaniem zieleni miejskiej, każdorazowo zachodzi potrzeba zrekompensowania ubytku zieleni poprzez wykonywanie nasadzeń zastępczych - dodaje.

Zasada ta, zapewniająca zrównoważone użytkowanie obszaru Dzielnicy i wpływa na odnowienie jej zasobów przyrody, jest zgodna z ustawą o ochronie przyrody. Wynika z niej, że "celem ochrony przyrody, jest ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień".
- Biorąc pod uwagę wszelkie aspekty jeszcze raz apeluję do PKP o przemyślenie tej decyzji. Bardzo liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby - mówi Krzysztof Strzałkowski.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Wola
Fot.: https://pixabay.com/pl/tory-drzewa-trakcja-transport-2043177/

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda