mobile
REKLAMA

Wyższe opłaty za parkowanie

Na ostatniej sesji Rady miasta stołecznego Warszawy rajcy podjęli decyzję o podniesieniu opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego.

Marcin Kalicki
Wyższe opłaty za parkowanie

. Dodatkowo od stycznia przyszłego roku tereny objęte strefą powiększą się o obszary na Mokotowie i Pradze-Północ.

Mieszkańcy stolicy oraz osoby przyjezdne wyższe opłaty będą musieli uiszczać już od 15 sierpnia. Od tego momentu stawki wzrosną o około piętnaście procent, co przełoży się odpowiednio na koszt za pierwszą godzinę parkowania – 4,50zł, drugą – 5,40zł, trzecią – 6,40zł, a czwartą i każdą kolejną 4,50zł. Podwyższona została również opłata za nieopłacenie postoju na 300zł. Jeśli kara zostanie opłacona w ciągu siedmiu dni to będzie pomniejszona o 100zł.

– Od kilku lat kontrola poboru opłat odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnego i wydajnego systemu kamer zamontowanych na samochodach elektrycznych. Analogiczny system informatyczny otrzymały niedawno również wszystkie patrole piesze ZDM, które uzupełniają trasy pokonywane przez samochody e-kontroli. Proces jest teraz prostszy i bardziej zautomatyzowany. Dzięki tym rozwiązaniom znikła potrzeba umieszczania biletu parkingowego za szybą samochodu. Obowiązek ten został więc zniesiony przez radnych wraz ze zniesieniem obowiązku o oznakowaniu samochodu informacją o korzystaniu z aplikacji do płatności mobilnych – informują miejscy urzędnicy.

Mieszkańcy nie przyjęli dobrze tej informacji. – Zrozumiałabym podniesienie opłat w związku z większą liczbą miejsc postojowych dla mieszkańców. Podnosimy ceny, bo musimy stworzyć nową infrastrukturę pod te miejsca, specjalnie je przygotować, oznakować. Ale w tej sytuacji, gdzie nic się nie zmienia poza ceną to jest to zwykłe przerzucenie na nas kosztów, które nie wiadomo jaki sposób zostaną spożytkowane – przekonuje Katarzyna Smalik. – Zwiększamy strefy, podnosimy opłaty. Wszystko to dodatkowe pieniądze dla warszawskiego Ratusza. A kiedy coś dla nas kierowców, dla mieszkańców, którzy nie mają wyboru i muszą na co dzień poruszać się autem, choćby ze względu na rodzaj pracy? – zastanawia się Włodzimierz Błąkiewicz.

Zgodnie z uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy od 2 stycznia 2023 roku Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zostanie powiększona o nowe obszary. – Na prawym brzegu Wisły do strefy płatnego parkowania zostaną włączone okolice placu Hallera. To stosunkowo mały obszar ograniczony od północy linią ulicy Starzyńskiego, a z pozostałych stron sąsiadujący z obecną granicą SPPN. Strefą zostanie objętych ponad 9 km dróg leżących na powierzchni niespełna 1 km kwadratowego. Wzdłuż dróg publicznych będzie wyznaczonych blisko 1,5 tys. miejsc parkingowych oraz dodatkowe w strefach postoju tylko dla mieszkańców – zapewniają przedstawiciele stołecznego Ratusza. – Po lewej stronie rozszerzenie obejmie dwa obszary — na Górnym i Dolnym Mokotowie, do linii ulic Różanej i Gagarina. Strefa powiększy się dzięki temu o kolejne 30 km dróg zajmujących blisko 5 km kwadratowych powierzchni. Znajdzie się tu niemal 5 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych oraz ponad pół tysiąca dodatkowych w strefach tylko dla mieszkańców – dodają.

Zmianę granic strefy poprzedziły organizowane przez Zarząd Dróg Miejskich konsultacje społeczne, podczas których zgłoszono ponad cztery tysiące uwag i komentarzy. Najwięcej kontrowersji, a zarazem najgorzej pomysł rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego odebrali mieszkańcy Saskiej Kępy i części Kamionka. W tej części Warszawy decyzja została odroczona.

Marcin Kalicki

fot.UM

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda