mobile
REKLAMA

Czerwony Krzyż przyjaciel Twój- Dni Honorowego Krwiodawsta 2018

Z okazji Dni Krwiodawstwa w centrum szkoleniowym EC Siekierki spotkali się wszyscy, którzy przyczyniają się do aktywnego promowania honorowego krwiodawstwa. Były odznaki, puchary, medale i dyplomy z podziękowaniami. Świętowano również 60-lecie Honorowego Krwiodawstwa PCK.

Anna Tomasik/ fot. Anna Tomasik
Czerwony Krzyż przyjaciel Twój- Dni Honorowego Krwiodawsta 2018

W sobotę 24 listopada 2018 roku, mimo jesiennej i minorowej aury, honorowi dawcy krwi nie zawiedli i licznie przybyli na spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK-2018, zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK Warszawa-Południe. Uroczystość odbyła się, tradycyjnie już, w gościnnych progach centrum szkoleniowego EC Siekierki (PGNiG Termika S.A.) przy ulicy Augustówka 30.

Preludium do tego niecodziennego wydarzenia było wspólne odśpiewanie Hymnu Polskiego Czerwonego Krzyża.

Szanowni Państwo! Chciałbym ogólnie powitać bardzo serdecznie wszystkich państwa nie wymieniając nikogo z imienia, nazwiska, funkcji. Witam zaproszonych gości. Witam honorowych krwiodawców i ich rodziny. Witam wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Kończymy kolejny rok działalności Ruchu Honorowych Dawców Krwi na terenie Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe. Taką podsumowującą imprezą są właśnie odbywające się co roku Dni Krwiodawstwa – powiedział na wstępie Włodzimierz Warwas, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe. Przy okazji podziękował kierownictwu firmy PGNiG Termika S.A. za umożliwienie korzystania z ich gościnnych progów oraz wsparcie finansowo-organizacyjne Ruchu Honorowych Krwiodawców Krwi.

Na terenie Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe działają 22 kluby Honorowych Dawców Krwi. W tym roku powstał również nowy klub HDK przy I Bazie Lotnictwa Transportowego. Zakończył natomiast działalność klub HDK przy Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej z powodu odejścia osób, które prowadziły ten klub, a chętnych na ich miejsce, niestety, nie udało się znaleźć.

Największe kluby Honorowych Dawców Krwi to: klub przy Komendzie Stołecznej Policji, klub przy Oddziale Rejonowym Warszawa-Południe i klub przy II Oddziale Terenowym Straży Miejskiej m.st. Warszawa. Najmniejsze zaś kluby Honorowych Dawców Krwi to: klub przy Urzędzie Dzielnicy Wilanów, klub „Bezpieczne Serce”, klub przy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW i klub HDK w Radzyminie – podkreślił prezes Włodzimierz Warwas.

Coroczne tego typu spotkanie honorowych krwiodawców to przede wszystkim okazja do podsumowania działalności Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe. Tak też było i tym razem. Przytoczone dane statystyczne, dotyczące najważniejszych zadań i celów statutowych, które udało się zrealizować w mijającym roku, są naprawdę imponujące. Podawane liczby to stan na dzień 31 października 2018 rok.

Nasze kluby zrzeszają łącznie 1068 krwiodawców. Są to osoby, które opłaciły składki członkowskie, bo tylko takie osoby są pełnoprawnymi członkami naszego klubu. Działamy w stowarzyszeniu PCK, gdzie takie składki są obligatoryjne. W porównaniu z rokiem ubiegłym mamy wzrost krwiodawców o 12%. Możemy się więc cieszyć, że jest nas coraz więcej, że krwiodawców w naszym rejonie przybywa. W okresie sprawozdawczym kluby przeprowadziły 908 otwartych akcji poboru krwi. Krew oddało 3020 osób. Pozyskano 1494 litrów krwi i jest to wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem o 27 %. Jeszcze w tym roku mamy zgłoszonych 10 otwartych akcji. Podczas tych akcji 617 osób zarejestrowało się do oddania szpiku kostnego. Najbardziej aktywne kluby HDK w zakresie tych akcji to zdecydowanie klub „Dar Serca”, który zrobił aż 32 akcje otwarte poboru krwi, gdzie pozyskano 455,8 litrów krwi. Kolejne kluby to: „Krewcy Legioniści”, „Krewki Ursynów” i klub HDK w Mińsku Mazowieckim. W omawianym okresie zorganizowaliśmy 73 akcje „Na ratunek” dla osób będących w bezpośrednim zagrożeniu życia – wyliczał prezes OR PCK Warszawa-Południe.

W mijającym roku Kluby HDK brały udział łącznie w ponad dziewięćdziesięciu imprezach i uroczystościach zorganizowanych przez różne podmioty, jednostki PCK i stowarzyszenia. Dość wymienić: spotkanie z okazji Światowego Dnia Krwiodawców, udział w akcji „Spokrewnieni służbom” oraz żoliborskim targu śniadaniowym i białołęckim pikniku sąsiedzkim, na festynach dzielnicowych. Akcje promujące krwiodawstwo prowadzono również podczas wycieczki kolejką wąskotorową do Tarczyna oraz wycieczki do Berlina i Poczdamu. Pięć klubów HDK działało wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Nasze poczty sztandarowe i delegacje z klubu uczestniczyły w 11 spotkaniach jubileuszowych klubów HDK z całej Polski, także w 24. Ogólnopolskiej Spartakiadzie Sportowej klubu HDK Energetyki – zwrócił uwagę prezes Warwas. I przypomniał, że

drużyna PGNiG Termika podczas tej spartakiady zajęła I miejsce.

Kluby HDK, działające na terenie Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe, zbierały także odzież, artykuły spożywcze, słodycze, środki czystości, sprzęt RTV i AGD, odzież i zabawki w ramach organizowanych w ciągu roku różnych akcji, także tych przedświątecznych pod hasłem „Paczka dla potrzebujących”.

Krwiodawcy zrzeszeni w klubach PCK realizują różnego typu akcje pomocowe dla najuboższych, schorowanych, będących pod opieką poszczególnych klubów lub oddziału rejonowego – podkreślił prezes OR PCK Warszawa-Południe. – Ale nie wszyscy wiedzą o naszych akcjach, bo trochę szwankuje u nas przepływ informacji – z nieskrywanym smutkiem wyznał prezes Warwas. – Musimy to koniecznie poprawić – zaznaczył.

Jak się okazuje z pośród działających 22 klubów HDK zaledwie 7 z nich posiada własne strony internetowe. Być może z tego właśnie powodu nie do wszystkich mieszkańców stolicy docierają informacje o akcjach i zbiórkach organizowanych zarówno przez PCK, jak i poszczególne kluby HDK.

Według stanu na 31 października opiekujemy się 350 osobami, w tym jest 118 dzieci. Są one zarejestrowane w naszym magazynie, działającym od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 14.00. W tej liczbie jest grupa 13 krwiodawców z rodzinami żyjącymi na krawędzi ubóstwa – zdradził Włodzimierz Warwas, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe, z nieskrywanym smutkiem przyznał, że nie do wszystkich mieszkańców stolicy docierają informacje o akcjach i zbiórkach organizowanych przez PCK i kluby HDK.

Wiele emocji i łez wzruszenia towarzyszyło wręczaniu dyplomów, nagród i wyróżnień dla honorowych krwiodawców oraz osób i instytucji propagujących działalność krwiodawstwa i założeń PCK.

Podczas spotkania wręczono :

  • 24 odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I , II i III stopnia (Karolina Wójcik, Piotr Bukowski, Krzysztof Paśnik, Andrzej Brzozowicz, Karol Domżala, Maciej Romorski, Arkadiusz Peślak, Anna Skolimowska, Joanna Hajtko, Arkadiusz Maciejak, Sławomir Zietal, Daniel Brzeziński, Marcin Smoliński, Przemysław Płoński, Arkadiusz Dudkiewicz, Łukasz Żelechowski, Agnieszka Grabowska, Maciej Mackiewicz, Krzysztof Klejment, Piotr Swędzikowski, Michał Zieliński, Łukasz Dzwonkowski, Paweł Burzyński, Adam Pawlak) – przyznane przez prof. dr Jerzego Kotowicza, prezesa Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, jakim jest bezinteresowne i długotrwałe oddawanie krwi.

  • 5 Odznak Honorowych PCK IV stopnia (Michał Jabłoński, Andrzej Popek, Tomasz Mazur, Łukasz Kurek, Marcin Smoliński) – przyznane na wniosek Włodzimierza Warwasa, prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe, za wybitne zasługi w realizacji humanitarnych celów Czerwonego Krzyża, a w szczególności za zaangażowanie w propagowanie honorowego krwiodawstwa w trudach życia codziennego.

  • 1 brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” (Paweł Swoboda) – przyznany Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.

  • 1 odznakę Klubu HDK PCK im. Zofii Szlenkierówny przy Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Andrzej Bomba).

  • 2 odznaki Klubu HDK PCK im. Janusza Korczaka przy PGNiG Termika S.A. (Marek Frąckiewicz, Dariusz Chojnacki).

  • 20 odznak „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Beata Drab, Łukasz Okraszewski, Robert Kaczmarczyk, Cezary Orzeł, Robert Jaros, Marcin Kołodziejczyk, Adam Ring, Andrzej Popek, Michał Antolak, Radosław Baraniuk, Maciej Ćwiek, Paweł Świńczak, Paweł Mariusz Czajewski, Andrzej Durasiewicz, Stefan Łukasiewicz, Krzysztof Tomczak, Mariusz Słupski, Robert Pracki, Radosław Kowalski, Marcin Kosiór) – przyznane przez Ministra Zdrowia na wniosek Zarządu Głównego PCK, za wieloletnie oddawanie krwi oraz aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa i wybitne zasługi w jego rozwoju, także w dowód uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

  • 2 Złote Odznaki Św. Floriana Mazovia (Andrzej Koniec, Marek Ogieniewski) – przyznane przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterii Mazowieckiej za zasługi w realizacji zadań Stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby Polsce związanej z imieniem jej patrona oraz z okazji100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

  • 1 Krzyż Pamiątkowy (Paweł Swoboda) – przyznany przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterii Mazowieckiej dla uczczenia 150. urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  • 2 Krzyże Koronne (Marek Ogieniewski, Andrzej Koniec) – przyznane przez prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Pruszkowie.

  • 1 medal Angelus Vitae, czyli „Anioł Życia” (Ewa Rola) – przyznany na wniosek Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Zachód, w dowód uhonorowania dawcy krwi, osoby ratującej cudze życie, zaangażowanej w ochronę życia ludzkiego na każdym jego etapie w i w każdym aspekcie.

 

„Kryształowe Serce” to najwyższe wyróżnienie w ruchu honorowego krwiodawstwa PCK w Polsce, które przyznawane jest za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz wieloletnie oddawanie krwi i aktywną działalność społeczną w rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa. W tym roku wyróżnieniem tym uhonorowany został Robert Tomasz Barski z Klubu HDK przy PLK PKP.

W tym roku Polski Czerwony Krzyż ma powód do dumy, gdyż świętuje 60-lecie swojego istnienia. Warto więc przy okazji sięgnąć do historycznych annałów. Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą polską organizacją humanitarną. W swojej działalności, będąc jednocześnie członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, kieruje się Siedmioma zasadami Ruchu, jak: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. A wszystko zaczęło się od Rosyjskiego Czerwonego Krzyża (RCK), który zaczęto tworzyć bazując na ustawie, wydanej w maju 1867 roku przez Aleksandra II Romanowa, znanego z wielu liberalnych reform. Dzięki właśnie tej ustawie, jeszcze zanim Polska odzyskała niepodległość, jeden z ośmiu zarządów okręgowych Rosyjskiego Czerwonego Krzyża znajdował się w Warszawie.

Na początku 1919 roku, z inicjatywy organizacji działających na terenie Polski w oparciu o ideały Czerwonego Krzyża, powstało Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 14 lipca 1919 roku zostało ono zarejestrowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i tym samym uznane za jedyną tego typu organizację działającą na całym terytorium państwa polskiego. PTCK początkowo wspierało poszkodowanych w wyniku wojen, organizowało akcje poszukiwania zaginionych oraz szkoliło pielęgniarki i ratowników, prowadziło szpitale, izby zdrowia, sanatoria, przychodnie lecznicze… W 1921 powstały pierwsze Szkolne Koła PCK. W 1935 roku w Łodzi powstała Centralna Stacja Wypadkowa z ośrodkiem przetaczania krwi, zaś rok później pierwszy Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi w Warszawie.

Niestety, władze PRL niezbyt przychylnie postrzegały prowadzoną przez PCK działalność w zakresie opiekuńczym i leczniczym. Od 1948 roku PCK był sukcesywnie pozbawiany autonomii. Ostatecznie jego spory majątek w postaci m.in. szpitali, prewentoriów, sanatoriów, stacji pogotowia ratunkowego oraz stacji opieki nad matką i dzieckiem trafił po strzechę państwową.

Gwoli informacji. Nazwa „Polski Czerwony Krzyż” i skrót PCK funkcjonują od 1927 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta RP z 1 września 1927 r. (Dz.U. z 1927 r. Nr 79, poz. 688, z późn. zm.)

I właśnie ten jubileusz stał się pretekstem do ustanowienia na mocy uchwały ZG PCK okolicznościowego medalu 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. W minioną sobotę Mariusz Malewicz - wiceprzewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa oraz Włodzimierz Warwas - prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe wręczyli ich ponad 90 honorowym krwiodawcom oraz osobom aktywnie działającym na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi: Maciej Mackiewicz, Tomasz Mazur, Teresa Florczak i Jacek Okraszewski z „Krewkiego Ursynowa” oraz redaktor naczelny tygodnika „Południe – Głos Warszawiaków”, burmistrz dzielnicy Ursynów i prezes PGNiG Termika S.A.

Z kolei zarząd klubu HDK PCK „Krewki Ursynów” wręczył dyplomy uznania osobom, które zaangażowane są w realizację zadań humanitarnych klubu i aktywnie przyczyniają się do promowania honorowego krwiodawstwa. Otrzymali je: Andrzej Rogiński (wydawca i redaktor naczelny tygodnika „Południe – Głos warszawiaków”), Anna Tomasik (dziennikarka, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP) i Sławomir Kińczyk (portal haloursynów.pl).

Podobnie jak w roku ubiegłym za swoją aktywność i działalność doceniony został Klub HDK „Krewki Ursynów”, najmłodsze dziecko Oddziału Rejonowego PCK Warszawa-Południe. Jego członkowie, Teresa Florczak i Maciej Mackiewicz, w dowód uznania za promowanie honorowego krwiodawstwa oraz prace organizacyjną na rzecz zwiększenia efektywności działalności klubu, otrzymali okolicznościowe puchary. Natomiast okolicznościową plakietką w podziękowaniu za wspieranie klubu HDK „Krewki Ursynów” w realizacji jego założeń statutowych wyróżniono Iwonę Janowską z Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Dzielnicy Ursynów.

Przypominamy jednocześnie, że Klub HDK PCK „Krewki Ursynów” wspiera też akcje DKMS oraz nadal prowadzi zbiórkę plastikowych nakrętek dla chorej Oli w ramach akcji „Nakręcamy, odkręcamy – na nogi Olę stawiamy”.

Człowiek żyjący sam dla siebie jest niewiele wart. I nic po nim nie zostaje oprócz wspomnień i pamiątek osobistych. My natomiast, oddając krew ratujemy życie i zdrowie innych. Człowiek pomagając innym pokazuje, że nie jest samolubny, ale wręcz chce udowodnić, że jest czegoś wart. To wartością jest troska nie tylko o swoich najbliższych, ale i obcych dla nas ludzi żyjących tuż obok – powiedział Włodzimierz Warwas, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i prezes Zarządu Rejonowego PCK Warszawa-Południe, nawiązując tym samym do słów Papieża Jana Pawła II, które stały się mottem tegorocznego spotkania honorowych krwiodawców.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda