mobile
REKLAMA

Nowa noclegownia w Warszawie

Okres jesienno-zimowy jest bardzo trudny dla osób doświadczających bezdomności, dlatego m.st. Warszawa podejmuje wiele działań, by je wspomóc. Od początku grudnia działa nowa placówka przy ul. Kupieckiej, w której schronienie znajdzie 150 potrzebujących.

informacja prasowa
Nowa noclegownia w Warszawie

– Jesteśmy dzisiaj w nowo otwartej noclegowni przy ul. Kupieckiej 15. Wczorajszą noc spędziło tutaj już 95 osób. Tak jak w każdej naszej noclegowni, zgodnie ze standardem, osoby w kryzysie bezdomności otrzymały ciepły posiłek wieczorny, a dzisiaj śniadanie. W ostatnich dniach pojawiło się wiele dezinformacji związanej ze zmianami w funkcjonowaniu dwóch miejsc przy ul. Polskiej i ul. Marywilskiej. Od 1 grudnia nie świadczą już usług noclegowni ale, co warto podkreślić, działają jako schroniska – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

– Pomagajmy ludziom, którzy nie zasłużyli sobie na taki los. Nikt nie wybiera sobie losu bezdomnego i nikt z nas nie chciałby tego doświadczyć – mówiła Beata Humięcka, dyrektor Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa". – Nasi goście chcą uczestniczyć w życiu tego miejsca. A my staramy się zrobić wszystko, by każdy człowiek był tutaj traktowany z godnością – dodała.

Warszawa dysponuje blisko 1,4 tys. miejsc, zapewniających schronienie osobom doświadczającym kryzysu bezdomności. Obecnie z tymczasowego schronienia, czyli noclegowni i ogrzewalni, korzysta ok. 400 osób.

Noclegownie, ogrzewalnie i schroniska

W Warszawie działają trzy noclegownie: przy ul. Kaczorowej 39, Kupieckiej 15 i ul. Myśliborskiej 53, z których może skorzystać każdy potrzebujący w godzinach od 18:00 do 8:00. W placówkach wydawane są również posiłki – ciepła kolacja i śniadanie.

Przy każdej z tych noclegowni działa także ogrzewalnia. Dodatkowo na zlecenie miasta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi ogrzewalnię przy ul. Grochowskiej 111/113, która jest czynna przez siedem dni w tygodniu. Działa tam także jadłodajnia i łaźnia.

Oprócz tego działa 18 schronisk, z czego 7 z usługami opiekuńczymi, do których przyjęcie następuje po przeprowadzonym postępowaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej. Schroniska zapewniają także usługi wzmacniające aktywność społeczną, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Prowadzone są tam treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych, rozwiązywania problemów, a także grupy wsparcia.

Mobilny Punkt Poradnictwa i streetworkerzy

Trasami, gdzie najczęściej można spotkać osoby w kryzysie bezdomności, jeździ także specjalny autobus miejski (MPP). Autobus zapewnia transport pomiędzy warszawskimi punktami pomocowymi zajmującymi się problemem bezdomności (ogrzewalnie, jadłodajnie, łaźnie, punkty medyczne, punkty poradnictwa). W zespole MPP pracują streetworkerzy bezdomności, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Streetworkerzy mają za zadanie rozpoznać sytuację osób w kryzysie bezdomności, wzmacniać ich motywację do podejmowania działań aktywizujących oraz kierować osoby wymagające pomocy do odpowiednich placówek lub instytucji. Więcej informacji, w tym na temat aktualnej trasy autobusu, czasu przejazdu, przystanków – można znaleźć na profilu Mobilnego Punktu Poradnictwa na Facebooku.

We wszystkich 18 dzielnicach stolicy pracują także streetworkerzy, którzy współpracują ze Strażą Miejską m.in. przy rozwożeniu ciepłych posiłków osobom przebywającym w tzw. miejscach niemieszkalnych.

Punkt pomocy medycznej i pralnia

Dodatkowo na zlecenie miasta Punkt Pomocy Medycznej prowadzi Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją przy ul. Wolskiej 172. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 15:00. Oferuje pomoc lekarzy różnych specjalizacji, pomoc psychologa, zabiegi stomatologiczne, zabiegi pielęgniarskie, diagnostykę i badania laboratoryjne oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym. Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Z kolei Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat" przy ul. Grochowskiej 259A prowadzi pralnię. Z usług nieodpłatnie mogą korzystać placówki dla osób bezdomnych posiadające umowę dotacyjną z m.st. Warszawą oraz indywidualne osoby bezdomne na podstawie skierowania z OPS lub punktu poradnictwa.

Miejski koordynator

Od ponad roku Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa" pełni funkcję miejskiego koordynatora umieszczania osób w kryzysie bezdomności w placówkach. W sytuacji, gdy Straż Miejska lub policja otrzymują zgłoszenie od mieszkańca, że w przestrzeni publicznej przebywa bezdomna osoba potrzebująca pomocy, służby kontaktują się bezpośrednio z pracownikiem WCI, który rozpoznaje jej stan zdrowia i kieruje służby do odpowiedniej placówki. Znacznie skróciło to czas interwencji podejmowanych przez służby. Miejski koordynator utrzymuje również stały kontakt ze szpitalami oraz placówkami ochrony zdrowia. Wskazuje odpowiednie miejsca noclegowe dla osób opuszczających szpitale lub mające trudności w poruszaniu się.

Więcej informacji na temat wsparcia osób w kryzysie bezdomności znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl/kryzys-bezdomnosci.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

Kryminalne

więcej z działu Kryminalne

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

Biznes

więcej z działu Biznes

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda