mobile

Projekt planu dla Żoliborza Południowego uchwalony

Ostatnie tereny zielone w gęsto zabudowanej okolicy Żoliborza Południowego mają szansę być zachowane. 17 kwietnia Rada Warszawy uchwaliła Plan zagospodarowania przestrzennego dla Żoliborza Południowego. Niektóre inwestycje mieszkaniowe zostaną wstrzymane. Developerzy będą żądać odszkodowań.

Anna Tomasik
Projekt planu dla Żoliborza Południowego uchwalony

Czternaście długich lat. Tyle czasu Rada Warszawy zastanawiała się nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego. Załącznik do Uchwały, zatytułowany „Rozstrzygnięcie Rady m.st. Warszawy o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu mpzp terenu Żoliborza Południowego w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu”, liczy aż 270 stron. W tym czasie wiele terenów na Żoliborzu Południowym zmieniło się w blokowiska, a przestrzeni użyteczności publicznej i zieleni wokół było coraz mniej i mniej.

– Mam nadzieję, że plan pozwoli ucywilizować tę część Żoliborza, zbyt intensywnie i żywiołowo zabudowywaną w ostatnich kilkunastu latach, co oddalało nas niestety od tych założeń, które legły u podstaw powstania naszej dzielnicy – mówi Grzegorz Hlebowicz, wiceburmistrz dzielnicy Żoliborza.

Mieszkańcy nie kryją radości, a deweloperzy zapowiadają procesy o milionowe odszkodowania. Dlaczego? Bo na własnych terenach nie będą mogli realizować zamierzonych inwestycji mieszkaniowych. Brzmi absurdalnie. Ktoś powie, że to niemożliwe, zwłaszcza, że niektórzy zdążyli już uzyskać pozwolenie na budowę, jak chociażby firma Jezierski Business Park, mająca u zbiegu ulic Krasińskiego i Przasnyskiej wznieść wielorodzinny budynek. W tym miejscu jednak, zgodnie z zapisem miejskich planistów w uchwalonym niedawno projekcie planu, przewidziano… teren zielony.

– Plan uchwalony po czternastu latach nie porządkuje przestrzeni zagospodarowanej już przez deweloperów – zwraca uwagę wiceburmistrz Hlebowicz. – Odczuwam jednak satysfakcję, że nie będę już musiał w majestacie prawa podpisywać decyzji administracyjnych, z którymi się wewnętrznie nie zgadzam – dodaje.

Problem stanowi fakt, że część gruntów, które kilka lat temu sprzedano developerom, teraz objęta została projektem planu dla Żoliborza Południowego, który pozytywnie zaopiniowała miejska komisja ładu przestrzennego.

Dom Development, który jest właścicielem terenu w rejonie ulic Rydygiera i Przasnyskiej, zapowiada zaskarżenie planu zagospodarowania do sądu oraz żądanie odszkodowania.

Uchwała czeka na uprawomocnienie, a ostatni i decydujący głos w tej sprawie należy do mazowieckiego wojewody. Jej przyjęcie oznacza, że deweloperzy na wykupionych na własność gruntach nie będą mogli już prowadzić żadnych inwestycji budowlanych.

Anna Tomasik/Fot. BIP m.st. Warszawy

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda